căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

CLB A&M thông báo lịch học phụ đạo

CLB A&M sẽ tổ chức Phụ đạo môn KTTC3 dành cho K18 vào lúc 10g00, thứ sáu, ngày 19/12/2014 tại P.C607.
Nội dung: ôn tập cuối kỳ và giải đề năm trước.

Rất mong các bạn tham gia đông đủ. Bạn nào tham dự vui lòng đăng ký danh sách cho lớp trưởng đến hết ngày 18/12/2014.