căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Giới thiệu về chương trình hợp tác LCCI

     

Các bạn sinh viên Khóa 13 nhận chứng chỉ LCCI

Tại cơ sở 1 của Trường ĐH Văn Lang

TS. Nguyễn Cửu Đỉnh chụp hình lưu niệm cùng các bạn sinh viên khóa 13

 

 

Phòng Thương mại và Công nghiệp Luân Đôn - LCCI (London Chamber of Commerce and Industry), là một tổ chức phi chính phủ được chính thức công nhận từ năm 1887 bởi các nhà tuyển dụng, các tổ chức Chính phủ và các trường đại học trên thế giới.  LCCI đã thành lập một tổ chức tiêu chuẩn hóa nghiệp vụ gọi là Hội đồng khảo thí của LCCI (LCCI Examinations Board). Vào tháng 12 năm 2002, Hội đồng khảo thí của LCCI đã sát nhập với GOA (Goal Online Assessment), là một đơn vị tiên phong trong lĩnh vực khảo thí trực tuyến, đã thành lập nên EDI (Education Development International). LCCI IQs (LCCI International Qualifications) là bằng cấp được cung cấp bởi EDI được nhiều tổ chức kinh doanh trên thế giới công nhận. Vào tháng 6 năm 2011, EDI đã được mua lại bởi công ty Pearson, là một công ty giáo dục và xuất bản sách nổi tiếng trên thế giới.[1]

LCCI IQs là bằng cấp quốc tế bao gồm các lĩnh vực khác nhau, bao quát được tất cả các chức năng chính trong kinh doanh, trong đó bằng kế toán quốc tế là một lĩnh vực rất mạnh của LCCI. Các bằng cấp này được cung cấp thông qua mạng lưới của hơn 4.000 trung tâm trên toàn thế giới. Các trung tâm này được hỗ trợ nguồn tài nguyên học tập phong phú và hệ thống quản trị trực tuyến tiện lợi từ EDI. Hàng năm có trên 500.000 thí sinh được cấp bằng LCCI tại hơn 80 quốc gia.[2]

Trường ĐH Văn Lang bắt đầu tiếp cận chương trình LCCI vào năm 2006 thông qua Trung tâm Brainbox Việt Nam. Trong giai đoạn đó, nền kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng tốt và hội nhập quốc tế sâu rộng, đã tạo ra những cơ hội việc làm rất tốt ở các công ty đa quốc gia, nhưng đồng thời cũng đòi hỏi một lực lượng lao động có đủ năng lực và trình độ để đáp ứng những yêu cầu mới. Trước thời cơ đó, Khoa Tài chính – Kế toán  (nay là Khoa Tài chính – Ngân hàng và Khoa Kế toán – Kiểm toán), đã tiên phong trong việc tiếp cận và tìm hiểu chương trình kế toán quốc tế LCCI để đưa vào đào tạo cho sinh viên của Khoa. Với nhận thức và định hướng chiến lược lâu dài là tạo ra những nét đặc trưng của chương trình đào tạo và tăng lợi thế cạnh tranh cho sinh viên sau khi tốt nghiệp, cùng với sự hỗ trợ mạnh mẽ của nhà trường, chương trình kế toán quốc tế LCCI đã được đưa vào đào tạo cho sinh viên khoá 10 (niên khoá 2004-2008), và đánh dấu sự hợp tác chính thức giữa LCCI và trường đại học Văn Lang bằng buổi lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) vào ngày 06/09/2008. Mặc dù đây chỉ là một chương trình ngoại khoá, nhưng những lợi ích mà nó mang lại thật to lớn cho bản thân sinh viên và cho chương trình đào tạo của Khoa KTKT, và có thể xem đây là những lớp học chất lượng cao trong quá trình đào tạo của Khoa. Chương trình vẫn được duy trì liên tục qua các năm và cho đến nay đã trải qua 5 khoá đào tạo với số lượng sinh viên tham gia ngày càng đông của cả 2 ngành Tài chính và Kế toán.

Bằng và chứng chỉ LCCI áp dụng cho ngành kế toán và tài chính ở trường ĐH Văn Lang là ở cấp độ 3. Sinh viên phải tham gia thi 3 môn bắt buộc là: “International Accounting Standard (IAS) -  Chuẩn mực kế toán tài chính quốc tế”; “Cost Accounting (CA) - Kế toán chi phí”; và “Advanced Business Calculation (ABC) - Tính toán cao cấp trong kinh doanh”. Nếu học viên thi đậu cả 3 môn cùng đợt thi trong vòng 3 tháng thì được cấp bằng LCCI về kế toán (LCCI Diploma in Accounting), còn nếu học viên chỉ thi đậu một, hoặc hai trong ba môn thì chỉ được cấp chứng chỉ LCCI cho từng môn (Certificate). Điều đó cũng thể hiện sự danh giá của học viên đạt được Diploma so với những học viên chỉ đạt được từng chứng chỉ. Những kỳ thi này được tổ chức đồng loạt ở các trung tâm của LCCI trên toàn thế giới dưới hình thức thi viết và thí sinh phải thực hiện bài thi bằng tiếng Anh. Sau đó, bài thi được tập hợp và niêm yết gửi về văn phòng chính ở Anh Quốc để chấm và kết quả được công bố khoảng sau 45 ngày. Hàng năm, những kỳ thi LCCI của sinh viên Văn Lang được tổ chức tại trung tâm Brainbox, là đơn vị đại diện cho LCCI tại Việt Nam, cũng đều tuân thủ nghiêm ngặt theo quy trình đó.