căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Hội thảo khoa học " Kế toán Kiểm toán trong kỷ nguyên số"

Hội thảo khoa học "KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN TRONG KỶ NGUYÊN SỐ"

Nhằm tạo cơ hội cho giảng viên, sinh viên giao lưu và trao đổi với các nhà giáo, các chuyên gia trong lĩnh vực Kế toán  Kiểm toán về các các vấn đề nảy sinh trong nền kinh tế kỷ nguyên số từ góc nhìn học thuật và thực tiễn. Đồng thời tạo động lực và nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học trong giảng viên và sinh viên để đáp ứng yêu cầu nghiên cứu khoa học trong thời đại mới. Khoa Kế toán – Kiểm toán tổ chức Hội thảo khoa học "KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN TRONG KỶ NGUYÊN SỐ" 

          Khoa Kế toán - Kiểm toán trân trọng kính gửi  đến Thầy/Cô Thư mời tham dự Hội thảo khoa học “Kế toán - Kiểm toán trong kỷ nguyên số” (vui lòng xem file thư mời đính kèm). 

         Thông tin chi tiết Hội thảo:  

 

       Khoa Kế toán Kiểm toán rất hân hạnh được đón tiếp Thầy/Cô đến tham dự hội thảo.

       Trân trọng kính mời!