căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Hướng dẫn cách học và cách đánh giá môn học Nguyên lý kế toán

TÓM TẮT HƯỚNG DẪN CÁCH HỌC VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

(Học kỳ I, năm học 2013-2014)

1.      Thang điểm đánh giá:

Những nội dungcần đánh giá

Số lần đánh giá

Trọng số (%)

Chuyên cần

 

 

  • Bài tập nhanh (30%)

10

30%

  • Kiểm tra cuối chương(40%)

10

  • Thảo luận(30%)

10

Thi giữa học kỳ

1

20%

Thi cuối học kỳ

 

50%

  • Bài tập nhóm(20%)

3

  • Bài thi cuối kỳ(80%)

1

Tổng

100%

 

2.      Trang học trực tuyến – Moodle

Sinh viên đăng nhập vào trang học trực tuyến của trường ĐH Văn Lang theo đường link http://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn

- Mỗi sinh viên được tạo sẵn một tài khoản riêng trên trang học trực tuyến với tên truy cập: [MSSV], mật khẩu: vanlang

- Nếu sinh viên lần đầu tiên sử dụng tài khoản trên trang học trực tuyến thì bạn phải tiến hành kích hoạt tài khoản của mình bằng cách thay đổi mật khẩu tài khoản cá nhân (mật khẩu mặc định ban đầu là vanlang)

Chú ý: tài khoản của các bạn chỉ được kích hoạt khi bạn đã thay đổi mật khẩu. Có một số mục trong môn học bạn sẽ không truy cập được nếu bạn không kích hoạt tài khoản như hướng dẫn.

- Sau khi đã kích hoạt tài khoản bạn hãy chọn đăng nhập vào bộ môn Nguyên Lý Kế Toán để đăng kí danh mục tên “Khóa học Nguyên Lý Kế Toán K18KT” với password là “NLKTK18KT”. Sinh viên phải đăng nhập trước ngày 9/9/2013 để giảng viên add danh sách và chia nhóm. Sinh viên có thể vào trang Moodle để xem những đề tài thảo luận ở chương 1 chuẩn bị cho buổi học đầu tiên.

- GV sẽ phân nhóm cho sinh viên sau khi sinh viên đăng nhập vào trang học trực tuyến. Việc chia nhóm sẽ do giảng viên thực hiện ngẫu nhiên để đảm bảo tính linh hoạt và đa dạng trong cách làm việc nhóm.Các tài liệu học tập, tài liệu tham khảo, bài tập nhóm, câu hỏi thảo luận sẽ được cập nhật thường xuyên trên Moodle.

- Việc thảo luận trên Moodle không bắt buộc, tuy nhiên chúng tôi rất khuyến khíchsinh viên tham gia thảo luận với giảng viên trên moodle trước khi lên lớp. Việc thảo luận trên moodle sẽ được điểm cộng cho những thành viên tích cực.

 

3.      Nhiệm vụ ở nhà

- Yêu cầu sinh viên nghiên cứu tài liệu ở nhà trước mỗi buổi học (các câu hỏi định hướng được đăng tải trên Moodle).

- Mỗi nhóm sẽ chuẩn bị trước những câu hỏi thảo luận bắt buộc được đăng tải trên Moodle. Mỗi buổi học có từ 4-5 chủ đề liên quan đến kiến thức bài học hôm đó.

- Yêu cầu các bạn làm bài tập bắt buộc ở cuối mỗi chươngtrên giấy và nộp lại cho GV vào buổi học kế tiếp sau khi kết thúc chương đó (bài tập về nhà được chỉ định trên đề cương chi tiết)

 

4.      Nội dung trên lớp

 SV sẽ trả lời những câu hỏi đã thảo luận (đã được công bố trên Moodle trước). Mỗi câu hỏi thảo luận sẽ được GV chỉ định từ 2 đến 3 nhóm trả lời (GV sẽ yêu cầu bất kì thành viên nào trong nhóm). Những SV khác có thể bổ sung hoặc phản biện (có điểm cộng cá nhân nếu trả lời tốt).

- Đầu mỗi buổi học sẽ nêu ra những chủ đề cần thảo luận. Mỗi nhóm sẽ đươc giảng viên chọn ngẫu nhiên để giải quyết từng vấn đề đặt ra đầu mỗi buổi học. Sau khi 2 đến 3 nhóm trình bày và bổ sung thì GV tóm tắt nội dung và giải đáp thắc mắc cũng như những vấn đề còn chưa rõ đề tài đó. Cứ như vậy sẽ giải đáp các vấn đề đã đặt ra đầu buổi. Tiêu chí đánh giá cho phần thảo luận này (khoảng 10% trên tổng điểm) dựa trên 2 phần là cách trình bảy và nội dung được chia thành 5 mức độ từ không tốt tới xuất sắc. Điểm thảo luậ sẽ được GV công bố trên Moodle một cách nhanh nhất.

- Giải những bài tập trên lớp đươc yêu cầu trong đề cương chi tiết. Phần này khuyến khích sinh viên xung phong lên bảng làm và có điểm cộng. Bên cạnh đó GV cũng yêu cầu một vài cá nhân lên bảng làm bài để kiểm tra mức độ tiếp thu của sinh viên.

 

5.      Bài tập nhóm

- Tổng cộng trong khoá học sẽ có 3 bài tập nhóm với kiến thức trong mỗi bài tập nhóm là kiến thức tổng hợp của nhiều chương. Thông thường cuối mỗi chương 3, 4, 5 sẽ có một bài tập nhóm để SV tổng hợp lại kiến thức. Đề bài của các nhóm là khác nhau, SV sẽ làm và nộp lại cho GV bằng file và bằng giấy theo đúng thời hạn đã quy định trên moodle. Mốc thời hạn được tính bằng hình thức nộp file, nếu trể hạn thì hệ thông moodle tự động từ chối không nhận bài, lúc đó xem như nhóm đó không nộp bài tập nhóm. GV không tính thời hạn nộp bản giấy.Thời hạn làm bài tập nhóm trong vòng 1 tuần.

- Yêu cầu nhóm trưởng sẽ đánh giá mức độ tham gia của các thành viên trong nhóm một cách chính xác.