căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Giới thiệu bộ môn Nguyên lý kế toán và kiểm toán

Giới thiệu bộ môn Nguyên lý kế toán và Kiểm toán:

Bộ môn Nguyên Lý Kế Toán và Kiểm toán thuộc Khoa Kế toán – Kiểm toán được phân công giảng dạy 2 các học phần Nguyên lý kế toán, Kế toán Quốc tế (Kế toán Mỹ) và Kiểm toán cho sinh viên khối ngành kinh tế. Đây là những môn học cơ sở ngành rất quan trọng làm nền tảng kiến thức vững vàng để sinh viên tiếp tục học vào các môn chuyên ngành sau này. Chính vì vậy mà công tác nghiên cứu khoa học và thay đổi phương pháp giảng dạy rất được Bộ môn chú trọng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghiên cứu và giảng dạy của giảng viên, xây dựng tài nguyên học tập như: giáo trình, tài liệu tham khảo, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, ngân hàng đề thi… nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo.

Đặc biệt, trong chương trình dạy-học mà Bộ môn đảm trách đã sử dụng phương pháp dạy và học tiên tiến bằng công cụ là “Trang học trực tuyến” của nhà trường. Mục đích của phương pháp này là tạo tính chủ động cho sinh viên, lấy sinh viên làm trung tâm, giúp sinh viên nâng cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu để có thể tiếp thu được kiến thức một cách chủ động hơn. Ngoài ra phương pháp mới này còn rèn luyện sinh viên nâng cao các kỹ năng mềm như: kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng sắp xếp thời gian; kỹ năng thảo luận, tranh luận, phản biện; kỹ năng thuyết trình, trình bày; và kỹ năng làm việc online.  

Đội ngũ giảng viên của bộ môn:

Hiện tại, Bộ môn có 6 giảng viên cơ hữu, đội ngũ giảng viên cơ hữu của Bộ môn phần lớn là các giảng viên trẻ, nhiệt tình, ham học hỏi và tâm huyết với nghề, luôn cố gắng hướng dẫn cho sinh viên có được những kiến thức nền tảng về kế toán nhằm giúp sinh viên có thể tiếp tục học tốt các học phần chuyên ngành.

Thông tin liên lạc giảng viên cơ hữu:

TỔ BỘ MÔN

THÀNH VIÊN

GHI CHÚ

Nguyên lý kế toán

 và Kiểm toán

ThS. Nguyễn Thị Phước

Phó Trưởng bộ môn

ThS. Phan Minh Nguyệt

 

ThS. Nguyễn Văn Tâm

 

ThS. Nguyễn Thị Kim Phụng

 

ThS. Nguyễn T Bích Tuyền

 

ThS. Tạ Duy Khánh