căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Giới thiệu bộ môn Kiểm toán

Giới thiệu bộ môn Kiểm toán:

Bộ môn Kiểm toán thuộc Khoa Kế toán – Kiểm toán được phân công giảng dạy các học phần Kiểm toán 1 và 2 cho sinh viên khối ngành kinh tế. Đây là môn học chuyên ngành quan trọng nhằm giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về nghề Kiểm toán. Kiểm toán là nghề đòi hỏi phải có chuyên môn, nghiệp vụ, và đạo đức nghề nghiệp rất cao, do đó Bộ môn rất ý thức trong việc nghiên cứu lý luận và cập nhật những thay đổi của thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Trong học phần 2 của môn Kiểm toán (hay còn gọi là kiểm toán phần hành), nội dung chủ yếu tập trung vào kiểm toán phần hành thực tế trên những hồ sơ mẫu của các công ty kiểm toán, và trong tương lai, Bộ môn kiểm toán sẽ hình thành môn mô phỏng kiểm toán để giúp sinh viên thu hẹp giữa lý thuyết và thực tiễn, giúp sinh viên ra trường có thể tiếp cận công việc được ngay, đáp ứng những đòi hỏi của các nhà tuyển dụng.

Đội ngũ giảng viên của bộ môn:

Hiện tại, Bộ môn có 1 giảng viên cơ hữu có kinh nghiệm thực tế, nhiệt tình và tâm huyết với nghề. Ngoài ra, Bộ môn còn hợp tác thường xuyên với đội ngũ giảng viên thỉnh giảng giàu kinh nghiệm lý luận và thực tiễn từ các trường Đại học có uy tín khác. Những nỗ lực trong cơ cấu đội ngũ giảng viên của Bộ môn nhằm giúp sinh viên có được nhận thức về nghề nghiệp ngay khi còn học trong trường.

Thông tin liên lạc giảng viên cơ hữu: