căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Giới thiệu bộ môn kế toán tài chính và thực hành kế toán

Giới thiệu bộ môn kế toán tài chính và thực hành kế toán:

Bộ môn kế toán tài chính và thực hành kế toán thuộc Khoa Kế toán – Kiểm toán được phân công giảng dạy các học phần Kế toán tài chính, Hệ thống thông tin kế toán, Excel kế toán, Phần mềm kế toán, Mô phỏng kế toán cho sinh viên khối ngành kinh tế. Công tác nghiên cứu khoa học được Bộ môn chú trọng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghiên cứu của giảng viên, xây dựng hệ thống tài liệu học tập: giáo trình, tài liệu tham khảo…góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Bên cạnh đó, Bộ môn còn tư vấn cho Khoa xây dựng chương trình đào tạo phù hợp nhu cầu xã hội.

Đặc biệt với chương trình mô phỏng kế toán doanh nghiệp, bộ môn kế toán tài chính và thực hành kế toán thuộc Khoa Kế toán – Kiểm toán giúp sinh viên tiếp cận với công việc kế toán thực tế một cách nhanh chóng sau khi ra trường. Chương trình mô phỏng hoạt động kế toán doanh nghiệp đã được áp dụng 10 năm nay và được các nhà tuyển dụng đánh giá rất cao.

Đội ngũ giảng viên của bộ môn:

Hiện tại, Bộ môn có 8 giảng viên cơ hữu. Bên cạnh đó Bộ môn đã hợp tác thường xuyên với đội ngũ giảng viên thỉnh giảng giàu kinh nghiệm từ các trường Đại học có uy tín, và hợp tác với các chuyên gia thực tế đang giữ các vị trí kế toán tổng hợp, kế toán trưởng tại các doanh nghiệp trong chương trình Mô phỏng kế toán.

Đội ngũ giảng viên cơ hữu của Bộ môn phần lớn là các giảng viên trẻ, nhiệt tình, ham học hỏi và tâm huyết với nghề, bên cạnh đó cũng có một số giảng viên đã từng đi làm thực tế nhiều năm nên những bài giảng lý thuyết trở nên sinh động và rất gần gũi với thực tế, giúp sinh viên có những kiến thức lý thuyết vững vàng và biết vận dụng vào công việc thực tế khi đi làm. Điều đó đáp ứng được yêu cầu chuẩn đầu ra của ngành kế toán và đặc biệt là yêu cầu công việc thực tế của nhà tuyển dụng.

Thông tin liên lạc giảng viên cơ hữu:

TỔ BỘ MÔN

THÀNH VIÊN

GHI CHÚ

Kế toán tài chính

và Thực hành kế toán

ThS. Nguyễn Thị Thu Vân

Phó Trưởng bộ môn

ThS. Phạm Thị Thu Huyền

 

ThS. Lưu Chí Danh

 

ThS. Đào Tuyết Lan

 

ThS. Lê Ngọc Anh

 

ThS. Nguyễn Thị Minh Hiệp

 

ThS. Phạm Thị Mộng Tuyền

 

ThS. Hoàng Thị Diệu Linh