căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Giới thiệu Bộ môn Kế toán quản trị

Giới thiệu Bộ môn Kế toán quản trị:

Bộ môn Kế toán quản trị thuộc Khoa Kế toán – Kiểm toán được phân công giảng dạy các môn học: Kế toán quản trị; Kế toán chi phí; Phân tích báo cáo tài chính cho sinh viên khối ngành kinh tế. đây là những môn học chuyên ngành sâu, có tính phức tạp và kiến thức tổng hợp của nhiều môn học khác. Do đó đòi hỏi những người phụ trách giải dạy phải có kinh nghiệm và có chuyên môn cao, rộng trong lĩnh vực kế toán, tài chính, quản trị doanh nghiệp. Bên cạnh công tác giảng dạy, Bộ môn rất chú trong đến công tác nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghiên cứu của giảng viên, xây dựng hệ thống tài liệu học tập: đề cương chi tiết, giáo trình, tài liệu tham khảo…góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Ngoài ra, Bộ môn còn tham gia tư vấn cho BCN Khoa xây dựng chương trình đào tạo phù hợp nhu cầu xã hội.

Thông tin liên lạc giảng viên cơ hữu:

TỔ BỘ MÔN

THÀNH VIÊN

GHI CHÚ

Kế toán quản trị

ThS. Lê Như Hoa

Phó Trưởng bộ môn

ThS. Cao Hùng Tấn

 

ThS. Nguyễn Nhã Quyên

 

ThS. Nguyễn Mạnh Hoài Vũ

 

 

 

Đội ngũ giảng viên:

Hiện tại, Bộ môn có 2 giảng viên cơ hữu, trong đó có 1 tiến sĩ và 1 giảng viên đang hoàn thành chương trình cao học. Đội ngũ giảng viên cơ hữu của Bộ môn phần lớn là các giảng viên trẻ, nhiệt tình, ham học hỏi và tâm huyết với nghề. Bộ môn cũng thường xuyên hợp tác với đội ngũ giảng viên thỉnh giảng giàu kinh nghiệm từ các trường Đại học có uy tín, và hợp tác với các chuyên gia thực tế để tổ chức các buổi semina về học thuật cho sinh viên.