căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Điều kiện xét học bổng

1. Điều kiện:

  - Điểm trung bình chung học tập học kỳ đạt 7.00 trở lên

  - Điểm rèn luyện học kỳ đạt 70đ trở lên

2. Cách thức xét, cấp:

  - Xét từ cao xuống thấp những sinh viên đủ 2 điều kiện trên lần lượt từ mức 1 tới mức 5 cho đến khi hết chỉ tiêu, hoặc đến khi hết danh sách đủ điều kiện xét.

  - Những sinh viên có điểm trung bình bằng nhau thì tính theo điểm rèn luyện từ cao xuống thấp.

3. Giá trị học bổng:

  - Mức 1: 100% học phí của học kỳ đạt học bổng. 1 học bổng/khoa

  - Mức 2: 50% học phí của học kỳ đạt học bổng. Số lượng HB: 5% số sv của Khoa/Khóa

  - Mức 3: 25% học phí của học kỳ đạt học bổng. Số lượng HB: 10% số sv của Khoa/Khóa

  - Mức 4: 15% học phí của học kỳ đạt học bổng. Số lượng HB : 30% số sv của Khoa/Khóa

 -  Mức 5: 10% học phí của học kỳ đạt học bổng. Số lượng HB: 55% số sv của Khoa/Khóa.

Ngoài ra, tùy vào tình hình thực tế, hằng năm Khoa sẽ trao 1 số suất học bổng dành cho những sv có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó, vươn lên trong học tập. Điều kiện xét cụ thể sẽ thông báo sau.

Học kỳ 2 năm học 2011 – 2012 đã có 118 sinh viên đạt học bổng các mức. Sinh viên Lê Thị Bảo Ngọc K16KT1 đạt học bổng mức 1 với giá trị là học phí Học kỳ I 5.750.000đ.