căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

 TẦM NHÌN SỨ MỆNH
        

Đến năm 2030, Khoa Kế toán - Kiểm toán trường Đại học Văn Lang trở thành nơi đào tạo ngành Kế toán theo định hướng ứng dụng có uy tín trong khu vực Đông Nam Á.”                  

    

     Khoa Kế toán - Kiểm toán trường Đại học Văn Lang cung cấp cho người học cơ hội học tập, nghiên cứu khoa học và trải nghiệm thực tế về Kế toán, Kiểm toán với chương trình chất lượng cao, đồng thời lồng ghép những giá trị đạo đức trong chương trình đào tạo, nhằm tạo tiền đề giúp người học trở thành phiên bản giỏi nhất của chính họ với ý thức học tập suốt đời. Khoa tạo điều kiện kết nối giữa người học, doanh nghiệp và các chuyên gia nhằm nâng cao sức cạnh tranh và khả năng thích nghi của người học với sự thay đổi nhanh chóng của nền kinh tế thế giới. 

 

 

Xem chi tiết

  • logo misa chu ky
  • cimalogo
  • hoi ke toan1
  • logo ftms
  • logo smart train ver2 red
  • logo acca
  • lcci logo
SỰ KIỆN
  • thu moi sv
  • thắp sáng tuong lai
Find us on