căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

  SỨ MỆNH
        

“Khoa Kế toán - Kiểm toán, trường ĐH Văn Lang

Một địa chỉ đáng tin cậy”                  
  
Đào tạo nguồn nhân lực Kế toán Kiểm toán có chất lượng được các tổ chức trong và ngoài nước ưa chuộng khi tuyển dụng. Sinh viên tốt nghiệp phải có năng lực chuyên môn đủ đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng; có thái độ tích cực, sẵn sàng đối mặt với những thách thức trong môi trường cạnh tranh toàn cầu và đóng góp tích cực cho xã hội thông qua hoạt động nghiên cứu.

 

 

Xem chi tiết

  • logo misa chu ky
  • cimalogo
  • hoi ke toan1
  • logo ftms
  • logo smart train ver2 red
  • logo acca
  • lcci logo
SỰ KIỆN
  • htsv  covid 19 t072021
Find us on