căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Công ty TNHH tư vấn Phạm & Các Cộng Sự tuyển thực tập sinh

Công ty TNHH tư vấn Phạm & Các Cộng Sự là công ty mới thành lập chuyên cung cấp về dịch vụ tư vấn thuế, đầu tư và kế toán, kiểm toán. Công ty đang có nhu cầu tuyển các vị trí như sau:

 

1. Thực tập sinh kế toán tiềm năng, có trình độ và năng lực để sau khi tốt nghiệp có thể gia nhập vào văn phòng ở thành phố Hồ Chí Minh.

Công việc:

 • Được đào tạo bởi các  Hỗ trợ các công việc dịch vụ kế toán cho khách hàng chẳng hạn nhập dữ liệu vào phần mềm, kiểm tra chứng từ, báo cáo thuế…

   Assist in all accounting services provide to clients such as inputting into accounting system, checking documents, preparing tax reports…

 • Làm việc tại văn phòng khách hàng (nếu được giao)

  Working at client’s office (if assigned)

 • Các công việc được giao khác bởi Trưởng bộ phận hoặc Ban giám đốc

   Other tasks assigned by Manager/Senior or Director

Yêu cầu/ Requirement:

 • Sinh viên năm 3 hoặc năm 4 hoặc tốt nghiệp của các trường đại học. Ưu tiên cho sinh viên chuyên ngành tài chính, kế toán hoặc kiểm toán

   Students in 3rd or 4th year graduated from Universities. Prefer students studying with major subjects in finance, accounting or audit field

 • Có khả năng giao tiếp và trình bày

   Good at communication and presentation

 • Sử dụng thành thạo tiếng anh

   Able to use English fluency

 • Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng, đặc biệt là excel và phần mềm kế toán

   Work well in Microsoft Office, particularly Excel and accounting software

 • Năng động, nhiệt tình, sáng tạo và có trách nhiệm

   Dynamic, enthusiastic, creative and responsible.

 

2. Nhân viên tập sự cho vị trí nhân sự, tiền lương & hành chính

Mô tả công việc/ Job Descriptions:

Nhiệm vụ và trách nhiệm chính:

Duties and responsibilities include, but are not limited to:

 • Kiểm tra bảng chấm công, ngày nghỉ hàng năm, các chứng từ liên quan đến bảng lương nhận được từ khách hàng và tính lương.

          Check timesheet, annual leave and other payroll related documents sent by clients and calculate payroll

 •  Chịu trách nhiệm chuẩn bị bảng lương hàng tháng cho khách hàng đúng thời hạn.

           To be responsible for preparing monthly payroll for clients ontime

 •  Hỗ trợ khách hàng đăng ký bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, các chế độ BHXH,…

           To assist clients in Social, Health & Unemployment Insurance registration, claims, etc…

 • Hỗ trợ khách hàng đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân, hoàn và quyết toán thuế TNCN,…

   To assist clients in personal income tax registration, claims, finalization, etc…

 •  Tư vấn khách hàng các vấn đề và nghiệp vụ liên quan đến tiền lương, luật lao động, thuế TNCN.

    To advise clients issues and concerns relating to C&B policies and practices, labor law, personal income tax..

 • Hỗ trợ khách hàng cập nhật thông tin, thống kê và báo cáo tình hình nhân sự,…

          To assist clients in updating the HR records, statistics and reports, etc…

 •  Các công việc hành chính khác được giao khác bởi Trưởng bộ phận hoặc Ban giám đốc

           Other admin tasks assigned by Managers/Supervisors

Yêu cầu/ Requirements:

 •  Ưu tiên tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán, luật

           Graduated from university in finance, accounting, audit, law is preferable

 •  Có khả năng giao tiếp và thuyết trình

           Good at communication and presentation

 • Sử dụng tiếng anh tốt

          Able to use English fluency

 •  Nắm vững luật lao động và thuế Thu nhập cá nhân.

           Master of   labor law and Personal income tax law

 •  Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng, đặc biệt là excel

           Work well in Microsoft Office, particularly Excel

 •  Năng động, nhiệt tình, sáng tạo và có trách nhiệm

           Dynamic, enthusiastic, creative and responsible.

3. Nhân viên Thực tập C&B  

Công việc/ Job Dequirement:

Nhiệm vụ và trách nhiệm bao gồm:

Duties and responsibilities include, but are not limited to:

 • Hỗ trợ kiểm tra bảng chấm công và tính lương từ khách hàng gửi tới

  Assist in checking timesheet, annual leave and other payroll related documents sent by clients and calculate payroll

 • Hỗ trợ tính lương cho khách hang đúng thời hạn.

  Assist in preparing monthly payroll for clients ontime

 • Hỗ trợ các vấn đề về Bảo hiệm xã hội, y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động

   Assist clients in Social, Health & Unemployment Insurance registration, claims, etc…

 • Hỗ trợ làm việc chặt chẽ với Cơ quan Thuế,  Cơ quan Bảo hiểm , vv

   Assist clients in personal income tax registration, claims, finalization, etc…

 • Hỗ trợ trao đổi với khách hàng về các vấn đề liên quan đến chính sách và thực hiện C & B.

  Advise clients issues and concerns relating to C&B policies and practices.

 • Để cập nhật hồ sơ nhân sự, thống kê, báo cáo.

   Assist clients in updating the HR records, statistics and reports, etc…

 • Các công việc được giao khác bởi Trưởng bộ phận hoặc Ban giám đốc

          Other tasks assigned by Managers/Supervisors

Yêu cầu/ Requirement:

 • Sinh viên năm 3 hoặc năm 4 hoặc tốt nghiệp của các trường đại học. Ưu tiên cho sinh viên chuyên ngành tài chính, kế toán hoặc kiểm toán

          Students in 3rd or 4th year graduated from Universities. Prefer students studying with major subjects in finance, accounting or audit field

 • Có khả năng giao tiếp và trình bày

          Good at communication and presentation

 • Có khả năng  sử dụng tiếng anh tốt

           Able to use English fluency

 • Nắm vững về luật lao động và luật thuế Thu nhập cá nhân.

          Master of   labor law and Personal income tax law

 • Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng, đặc biệt là excel

          Work well in Microsoft Office, particularly Excel

 • Năng động, nhiệt tình, sáng tạo và có trách nhiệm

          Dynamic, enthusiastic, creative and responsible.

 

Lương/ Salary:   2,000,000 VND – 3,000,000 VND

 

           Nộp đơn/ Application:

 •  Đơn xin việc và sơ yếu lý lịch/ Application cover letter together with CV
 • Các bằng cấp, chứng chỉ/ Degrees, certificates

Nguồn CSV