căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Thông báo

Thực hiện nội quy, tác phong và trang phục SV

Nhằm thực hiện nếp sống văn hóa, tuyên truyền và giáo dục định hướng cho sinh viên thực hiện văn hóa học đường Trường Đại học Văn Lang.

Xem chi tiết

Danh sánh Học Bổng HK2 17-18 Ngành TCNH

Chào các em, Đã có học bổng HK2 Ngành Tài chính Ngânhàng năm học 2017 - 2018 Các em lên nhận tại VPK - LẦU 2, Tòa nhà L -V, ở CS3 nhé Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6. Phạm Thị Nga

Xem chi tiết

Danh sánh Học Bổng HK2 17-18 Ngành Kế toán

Chào các em, Đã có học bổng HK2 Ngành Kế toán năm học 2017 - 2018 Các em lên nhận tại VPK - LẦU 2, Tòa nhà L -V, ở CS3 nhé Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6. Phạm Thị Nga

Xem chi tiết

Danh sánh khen thưởng HK2 17-18 Ngành TCNH

Danh sách xét khen thưởng kết quả hoc tập HK2 năm học 2017-2018 Ngành TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG

Xem chi tiết

Danh sánh khen thưởng HK2 17-18 Ngành Kế toán

Danh sách xét khen thưởng kết quả hoc tập HK2 năm học 2017-2018 Ngành KẾ TOÁN

Xem chi tiết

Kế hoạch tổ chức ôn tập và thi tốt nghiệp Các môn Lý luận chính trị năm học 2018 - 2019

Thông báo kế hoạch tổ chức ôn tập và thi tốt nghiệp Các môn Lý luận chính trị năm học 2018 - 2019 - Khóa 21

Xem chi tiết