căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Thông báo

Lịch học GDTC2 Khóa 23

Chào các bạn VPK gửi các bạn lịch học giáo dục thể chất 2 của khóa 23 (xem file đính kèm) Thời gian đăng ký: bắt đầu từ 19h00 ngày 11/12/2018 đến hết 24h00 ngày 13/12/2018. Địa chỉ đăng ký: online.vanlanguni.edu.vn hoặc từ cổng thông tin điện tử của Trường ĐH Văn Lang (chọn mục online: www.vanlanguni.edu.vn). VPK TCKT

Xem chi tiết

Lịch học GDTC1 Khóa 23

Chào các bạn VPK gửi các bạn lịch học giáo dục thể chất 1 của khóa 23 Thời gian đăng ký: bắt đầu từ 19h00 ngày 11/12/2018 đến hết 24h00 ngày 13/12/2018. Địa chỉ đăng ký: online.vanlanguni.edu.vn hoặc từ cổng thông tin điện tử của Trường ĐH Văn Lang (chọn mục online: www.vanlanguni.edu.vn). VPK TCKT

Xem chi tiết

Lịch thi HK1 Lần 2 CNMLN1 và Anh Văn 1_K24

Chào các bạn VPK gửi các bạn lịch thi lần 2 môn Những NLCB của CNML1 và Anh văn 1 VPK TCKT

Xem chi tiết

Điểm thi môn F3_Kế toán tài chính 1_K21KT

Chào các bạn VPK gửi các bạn điểm thi F3 - Kế toán tài chính 1 Mọi thắc mắc về điểm SV gửi mail hoặc liên hệ trực tiếp giảng mail theo đại chỉ nguyenthithuvan@vanlanguni.edu.vn VPK TCKT

Xem chi tiết

Thư gửi sinh viên

Vài dòng gửi đến BCH Đoàn - Hội và toàn thể SV khoa TCKT,

Xem chi tiết

KH thực hiện

Chủ đề: " Sinh viên Văn lang vì Màu Xanh Văn Lang"

Xem chi tiết