căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Thông báo

Điểm thi môn KIỂM TOÁN 2 Lần 1 K21KT và HL

VPK gửi điểm thi môn Kiểm toán 2 ngành kế toán Khóa 21 và học lại

Xem chi tiết

Điểm thi môn NLTK lần 1 K23KT

VPK gửi điểm thi môn nguyên lý thống kê lần 1 khóa 23 ngành kế toán

Xem chi tiết

TB nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2019

Thông báo nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2019

Xem chi tiết

Điểm thi Anh Văn 1 Lần 1_K24KT

Điểm thi Anh Văn 1 Lần ngành kế toán.

Xem chi tiết

Thông báo về tổ chức thi cải thiện đối với K24

Thông báo về tổ chức thi cải thiện đối với Khóa 24

Xem chi tiết

Điểm L1 môn NLCB CNMLN1 Khóa 24_KẾ TOÁN

VPK gửi lại các bạn điểm tổng hợp môn Những NLCB của CNMLN1. Đề nghị tất cả sinh viên kiểm tra lại điểm thành phần của mình và phản hồi nếu có sai sót. VPK TCKT

Xem chi tiết