căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Thông báo

Lịch thi tốt nghiệp đợt 1 Khóa 21

Thi tốt nghiệp đợt 1 Khóa 21

Xem chi tiết

Thông báo v/v đóng Học phí qua Ngân hàng

VPK khoa TCKT Thông báo v/v đóng Học phí qua Ngân hàng Theo thông báo 1087/ĐHVL-TB ngày 27/11/2018 về việc đóng học phí HK2 NH2018-2019 thì sau ngày 25/01/2019 sinh viên sẽ nộp học phí qua ngân hàng. Phòng kế toán xin hướng dẫn thêm một số hình thức đóng học phí qua ngân hàng để sinh viên có thể thuận tiện lựa chọn cách nộp. Nếu ...

Xem chi tiết

Miễn giảm học phí HK1 2018-2019

Miễn giảm học phí HK1 2018-2019

Xem chi tiết

Nhắc lại về việc xử lý Vi phạm Quy chế thi

VPK nhắc lại về việc xử lý Vi phạm quy chế thi

Xem chi tiết