căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Thông báo

TKB HK1 KHÓA 25 Kế toán NK 19-20

Phòng đào tạo xin gửi thời khóa biểu khóa 25.

Xem chi tiết

TKB HK1 K22-K23-K24 Ngành Kế toán NK 19-20

Chào các bạn Thân gửi các bạn thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019-2020 (xem file đính kèm) Lưu ý: Đối với khóa 22,23 SV học ở 2 cơ sở. Phòng học Chữ C đầu tiên ( vd C209,C309...) SV học tại CS2. -Thời gian đăng ký học trả nợ từ ngày 26/8/2019 đến 03/9/2019. - Sinh viên chỉ được hủy học phần đăng ký học lại trước 19/9/2019. Sau thời gian này mọi trường hợp xin ...

Xem chi tiết

TKB HK1 K22-K23-K24 Ngành TCNH NK 19-20

Chào các bạn Thân gửi các bạn thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019-2020 (xem file đính kèm) Lưu ý: Đối với khóa 22,23 SV học ở 2 cơ sở. Phòng học Chữ C đầu tiên ( vd C209,C309...) SV học tại CS2. -Thời gian đăng ký học trả nợ từ ngày 26/8/2019 đến 03/9/2019. - Sinh viên chỉ được hủy học phần đăng ký học lại trước 19/9/2019. Sau thời gian này mọi trường hợp xin ...

Xem chi tiết

Tuần lễ sinh hoạt công dân K22, 23, 24 và K25

Thông báo tuần lễ sinh hoạt công dân K22, 23, 24 và K25

Xem chi tiết

Lịch học Hè dự kiến Đợt 2 năm 2018-2019

Chào các bạn Thân gửi các bạn lịch học hè đợt 2 các môn chuyên ngành (xem file đính kèm). Lưu ý: Hiện vẫn còn rất nhiều môn đăng ký chưa đủ số lượng. Đề nghị SV nhanh chóng lên Phòng Đào tạo đăng ký và đóng tiền tại phòng kế toán tại CS3. Đến hết ngày 17/7/2019 Nếu vắng quá 20% số buổi qui định sẽ bị cấm thi Lương Thị Tuyết Hoa Phụ trách học vụ khoa TCKT

Xem chi tiết

Lịch thi HK3 Lần 1,2 2018-2019

Chào các bạn Thân gửi lại các bạn lịch thi lần 1 học hè các môn đợt 1 đã kế thúc (xem file đính kèm). Lưu ý: Đề nghị SV phải hoàn tất nợ học phí nếu không sẽ không được vào phòng thi. Cô Hoa

Xem chi tiết