căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Thông báo

Thời Khóa Biểu HK2 K24_CCĐTĐB

VPK gửi SV thời khóa biểu học kỳ 2 chương trình đào tạo đặc biệt cho ngành kế toán và tài chính ngân hàng.

Xem chi tiết

Điểm thi LT môn GDQP Khóa 24 ngành Kế toán

Điểm thi Lý thuyết môn GDQP Khóa 24 ngành Kế toán

Xem chi tiết

Cấp giấy chứng nhận cho SV khóa 21

Cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho sinh viên khóa 21 đã thi tốt nghiệp và đạt kết quả đợt tháng 03/2019

Xem chi tiết

Lịch trực CVHT tư vấn cho SV ngành TCNH

Lịch trực của CVHT tư vấn cho sinh viên ngành TCNH

Xem chi tiết

Lịch trực CVHT tư vấn cho SV ngành Kế toán

Lịch trực của CVHT để tư vấn cho sinh viên ngành kế toán

Xem chi tiết

ĐIỂM RÈN LUYỆN HK 1 2018-2019

VPK Điểm rèn luyện HK 1 năm học 2018 - 2019. Sinh viên chưa nộp phiếu điểm rèn luyện thì nộp bổ sung tại VPK cho Cô Nga.

Xem chi tiết