căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Thông báo

TB điều chỉnh thời gian đăng ký BHYT NH19-2014/10/2019

"Thông báo điều chỉnh thời gian đăng ký Bảo hiểm y tế năm học 2019-2020" Căn cứ thông báo từ Nhà Trường ban hành các Khoa thông tin, nhắc nhở và giám sát sinh viên thực hiện. Với nội dung trong thông báo này sinh viên phải hoàn thành nghĩa vụ đóng bảo hiểm chung với học phí trước ngày 18/10/2019. Sinh viên thực hiện đăng ký bệnh viện trên Cổng thông tin đào tạo ...

xem chi tiết

Danh sách khen thưởng HK2 18-19_Kế toán14/10/2019

Danh sách khen thưởng HK2 18-19_Kế toán

xem chi tiết

Danh sách khen thưởng HK2 18-19_TCNH14/10/2019

Danh sách khen thưởng HK2 18-19_TCNH

xem chi tiết

LT giữa kỳ HK1 NH 19-20 (còn cập nhật tiếp)11/10/2019

Chào các bạn Thân gửi các bạn lịch thi giữa kỳ từ ngày 14/10-24/10/2019 (xem file đính kèm) Lưu ý: Danh sách thi cô sẽ gửi bổ sung sau . Sinh viên thi giữa kỳ xong vẫn học bình thường theo thời khóa biểu. Cô Hoa

xem chi tiết

Download các mẫu hỗ trợ học phí HK1 2019-202023/09/2019

các mẫu hỗ trợ học phí HK1 2019-2020

xem chi tiết

Điều chỉnh lịch sinh hoạt công dân K25TC03/09/2019

Điều chỉnh lịch sinh hoạt công dân K25TC

xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20