căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Thông báo

DS thi TTTC&DCTC HK1 L1 NH 19-2007/12/2019

Chào các bạn Thân gửi các bạn danh sách phòng thi môn Thị trường tài chính và các định chế tài chính ngày 07.12.2019 (xem file đính kèm). Lưu ý: Sv kiểm tra lại danh sách và gửi mail phản hồi nếu có sai sót. Lương Thị Tuyết Hoa Phụ trách học vụ

xem chi tiết

DS thi Đai cương về quản trị HK1 L1_NH19-2007/12/2019

Chào các bạn Thân gửi các bạn danh sách phòng thi môn Đại cương về quản trị ngày 07.12.2019 (xem file đính kèm). Lưu ý: Sv kiểm tra lại danh sách và gửi mail phản hồi nếu có sai sót. Lương Thị Tuyết Hoa Phụ trách học vụ

xem chi tiết

DS thi Quản trị CP HK1 L1 NH1-2007/12/2019

Chào các bạn Thân gửi các bạn danh sách phòng thi môn Quản trị chi phí ngày 07.12.2019 (xem file đính kèm). Lưu ý: Sv kiểm tra lại danh sách và gửi mail phản hồi nếu có sai sót. Lương Thị Tuyết Hoa Phụ trách học vụ

xem chi tiết

DS thi Kế toán quản trị 2 HK1 L1 NH19-2007/12/2019

Chào các bạn Thân gửi các bạn danh sách phòng thi môn F2 kế toán quản trị 1 (xem file đính kèm). Lưu ý: Sv kiểm tra lại danh sách và gửi mail phản hồi nếu có sai sót. Lương Thị Tuyết Hoa Phụ trách học vụ

xem chi tiết

Lich thi Anh văn 3,4,5,6,7 lớp học trả nợ02/12/2019

Chào các bạn Thân gửi các bạn lịch thi Anh văn 3,4,5,6,7 lớp học trả nợ và danh sách thi (Xem file đính kèm). Lương Thị Tuyết Hoa Phụ trách học vụ

xem chi tiết

TKB HK2 NH 19-20 K24KT02/12/2019

Chào các bạn Thân gửi các bạn thời khóa biểu khóa 24 HK2 năm học 2019-2020 Lương Thị Tuyết Hoa Phụ trách học vụ

xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20