căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Download tài liệu

TT 45/2013/TT-BTC-25/4/2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ

Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định, thông tư này gồm 18 trang.

Download tại đây

Thông tư 179/2012/TT - BTC

Thông tư 179/2012/TT-BTC ban hành 24/10/2012 và có hiệu lực 10/12/2012 quy định về ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp.

Download tại đây

Tài liệu tổng hợp văn bản pháp luật (P2)

Tổng hợp văn bản pháp luật gồm: Công tác phí, chuẩn mực kế toán, đăng ký kinh doanh, đánh giá hàng tồn kho, đánh giá ngoại tệ, hóa đơn, kinh phí công đoàn, khấu hao, luật BH LĐ, luật kế toán, luật quản lý thuế, PP khấu hao thường xuyên và khấu hao định kỳ, thuế GTGT, thuế môn bài, thuế TNCN, thuế ...

Download tại đây

Tài liệu tổng hợp văn bản pháp luật (P1)

Tổng hợp văn bản pháp luật gồm: Công tác phí, chuẩn mực kế toán, đăng ký kinh doanh, đánh giá hàng tồn kho, đánh giá ngoại tệ, hóa đơn, kinh phí công đoàn, khấu hao, luật BH LĐ, luật kế toán, luật quản lý thuế, PP khấu hao thường xuyên và khấu hao định kỳ, thuế GTGT, thuế môn bài, thuế TNCN, thuế ...

Download tại đây

Chuẩn mực Kế toán

Chuẩn mực quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và yêu cầu kế toán cơ bản, các yếu tố và ghi nhận các yếu tố của báo cáo tài chính của doanh nghiệp

Download tại đây

Công tác phí

Thông tư 91/2005/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2005 Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí. Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2007 Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội ...

Download tại đây

CV 4064/TCT: Giải đáp vướng mắc chung về gia hạn nộp thuế TNDN.

Công văn 4064/TCT-CS, ngày 15/11/2012: V/v gia hạn nộp thuế theo Thông tư số 83/2012/TT-BTC Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong thời gian vừa qua, Tổng cục Thuế nhận được công văn của một số Cục Thuế đề nghị giải đáp vướng mắc chung về gia hạn nộp thuế theo Nghị ...

Download tại đây

TT 199 /2012/TT-BTC Hướng dẫn lựa chọn lại phương án hưởng ưu đãi thuế do cam kết WTO

Thông tư 199 /2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ về việc chuyển đổi ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện ưu đãi về tỷ lệ xuất khẩu ...

Download tại đây
1 2 3 4 5