căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Download tài liệu

Thông tư 156/2013/TT-BTC: Hướng dẫn thi hành một số điều của luật thi hành quản lý thuế...

Đầu tháng 11 vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 156/2013/TT-BTC để hướng dẫn luật quản lý thuế sửa đổi bổ sung, thay thế Thông tư 28/2011/TT-BTC.

Download tại đây

Luật Kế toán số 03/2003/QH11

Luật này quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán và hoạt động nghề nghiệp kế toán.

Download tại đây

Thông tư 141/2013/TT-BTC: Hướng dẫn mới về thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng

Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng và doanh nghiệp đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội; Áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% khi bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội; Giảm 50% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng khi bán, cho thuê hoặc cho thuê mua ...

Download tại đây

Tài liệu tham khảo về lịch sử Thuế Việt Nam

Thuế ra đời - phát triển gắn liền với sự hình thành và phát triển của Nhà nước. Thuế là một đòi hỏi khách quan đối với sự tồn tại và phát triển của Nhà nước. Hệ thống và chính sách thuế của Nhà nước được xây dựng trên cơ sở những điều kiện kinh tế- chính trị- xã hội cụ thể trong mỗi giai đoạn lịch ...

Download tại đây

Phần mềm MISA

Download Phần mềm Kế toán MISA

Công văn 3334/BHXH-BT năm 2013 hướng dẫn việc hoàn trả tiền đóng bảo hiểm y tế.

Ngày 27/8 vừa qua BHXH Việt Nam đã có Công văn 3334/BHXH - BT năm 2013 hướng dẫn việc hoàn trả tiền đóng bảo hiểm y tế. Theo đó, các đối tượng hoàn trả được quy định cụ thể trong Công văn, bao gồm: - Đối tượng tự nguyện tham gia hoặc được nhà nước hỗ trợ đóng BHYT đã đóng tiền nhưng sau đó tham ...

Download tại đây

Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân và nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính Phủ

Ngày 15 tháng 08 năm 2013 Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân và nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế Thu Nhập Cá Nhân.

Download tại đây

Nghị Định 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Ngày 22 tháng 08 năm 2013, Chính Phủ ban hành Nghị Định 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2013.

Download tại đây
1 2 3 4 5