căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Download tài liệu

Tăng lương tối thiểu vùng năm 2015

Ngày 11 tháng 11 năm 2014 Chính phủ đã ban hành Nghị định 103/2014/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động.

Download tại đây

Doanh nghiệp được lợi gì với Nghị định mới về thuế?

Doanh nghiệp cũng như người dân sẽ được hưởng những lợi ích gì với các quy định mới tại Nghị định 91/2014/NQ-CP của Chính phủ sửa đổi cùng lúc 4 Nghị định về thuế?

Download tại đây

Công cụ hỗ trợ tra cứu văn bản EBOOK 1.4 VACPA

Ebook 1.4 đã được cập nhật Các văn bản về VACPA, 9 chuẩn mực kiểm toán quốc tế (tiếng Anh) cập nhật 2013 và các văn bản pháp luật mới ban hành, cập nhật đến ngày 30/04/2014 đồng thời thay thế các văn bản đã hết hiệu lực trong Ebook 1.3.

Trong tháng 3 này, nhiều chính sách mới về Lao động – tiền lương chính thức có hiệu lực

Mức điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH của các năm từ trước 1995 tới 2012 tăng thêm từ 0,07 đến 0,25 so với quy định cũ, năm 2013 và 2014 hệ số tính không thay đổi.

Công cụ hỗ trợ tra cứu văn bản EBOOK 1.3 VACPA

"Công cụ tra cứu văn bản" được VACP xây dựng trên phần mềm có ưu điểm dễ sử dụng, dung lượng nhỏ với đầy đủ danh mục các văn bản pháp luật đang có hiệu lực trong lĩnh vực: A: Kế toán, B: Kiểm toán, C: Thuế, D; Chứng khoán, E: Chi phí, tài chính, F: Các quy định khác, G: Các tài liệu do VACPA ban ...

Công văn 336/TCT- TNCN : Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2013

Theo công văn này, đối tượng phải quyết toán thuế TNCN là tổ chức, cá nhân trả thu nhập phải khấu trừ thuế không phân biệt trong năm có phát sinh khấu trừ hay không khấu trừ thuế có trách nhiệm khai quyết toán và quyết toán thay cho cá nhân có ủy quyền. Trường hợp, tổ chức, cá nhân không phát sinh ...

Download tại đây

Thông tư số 64/2013/TT-BTC quy định về hoá đơn bán hàng và cung ứng dịch vụ

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 64/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Download tại đây

Đề cương ôn tập thi tốt nghiệp "các môn lý luận chính trị"

Đề cương các môn: Tư tưởng HCM, Đường lối CM ĐCSV, Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – LêNin

Download tại đây
1 2 3 4 5