căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Thời khóa biểu

TKB HK2 NH 19-20 K24KT02/12/2019

Chào các bạn Thân gửi các bạn thời khóa biểu khóa 24 HK2 năm học 2019-2020 Lương Thị Tuyết Hoa Phụ trách học vụ

xem chi tiết

TKB HK1 KHÓA 25 TCNH NK 19-20 30/08/2019

Phòng đào tạo xin gửi thời khóa biểu khóa 25

xem chi tiết

TKB HK1 KHÓA 25 Kế toán NK 19-20 30/08/2019

Phòng đào tạo xin gửi thời khóa biểu khóa 25.

xem chi tiết

TKB HK1 K22-K23-K24 Ngành Kế toán NK 19-20 25/08/2019

Chào các bạn Thân gửi các bạn thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019-2020 (xem file đính kèm) Lưu ý: Đối với khóa 22,23 SV học ở 2 cơ sở. Phòng học Chữ C đầu tiên ( vd C209,C309...) SV học tại CS2. -Thời gian đăng ký học trả nợ từ ngày 26/8/2019 đến 03/9/2019. - Sinh viên chỉ được hủy học phần đăng ký học lại trước 19/9/2019. Sau thời gian này mọi trường hợp xin ...

xem chi tiết

TKB HK1 K22-K23-K24 Ngành TCNH NK 19-20 25/08/2019

Chào các bạn Thân gửi các bạn thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019-2020 (xem file đính kèm) Lưu ý: Đối với khóa 22,23 SV học ở 2 cơ sở. Phòng học Chữ C đầu tiên ( vd C209,C309...) SV học tại CS2. -Thời gian đăng ký học trả nợ từ ngày 26/8/2019 đến 03/9/2019. - Sinh viên chỉ được hủy học phần đăng ký học lại trước 19/9/2019. Sau thời gian này mọi trường hợp xin ...

xem chi tiết

Lịch học Hè dự kiến Đợt 2 năm 2018-201923/07/2019

Chào các bạn Thân gửi các bạn lịch học hè đợt 2 các môn chuyên ngành (xem file đính kèm). Lưu ý: Hiện vẫn còn rất nhiều môn đăng ký chưa đủ số lượng. Đề nghị SV nhanh chóng lên Phòng Đào tạo đăng ký và đóng tiền tại phòng kế toán tại CS3. Đến hết ngày 17/7/2019 Nếu vắng quá 20% số buổi qui định sẽ bị cấm thi Lương Thị Tuyết Hoa Phụ trách học vụ khoa TCKT

xem chi tiết

Lịch học HK3 -Đợt 2 2018-201915/07/2019

Chào các bạn Lịch học hè có 2 lịch học môn chuyên ngành và các môn đại cương. Lưu ý: SV đăng ký môn học phải xem thật kỹ lịch học tránh nhầm lẫn ngày bắt đầu học Cô Hoa

xem chi tiết

TKB HK3 Khóa 24 năm học 2018-201907/06/2019

Chào các bạn Thân gửi các bạn thông báo lịch học hè và lịch học trả nợ các môn năm học 2018-2019 (xem file đính kèm). Nếu có vướng mắc về lịch học ,SV liên hệ trực tiếp khu HUB (ô cửa số 5) để được hướng dẫn chi tiết. TL. Trưởng Phòng Đào tạo Lương Thị Tuyết Hoa

xem chi tiết

Lịch học các Học phần Chung HK3 2018-201907/06/2019

Chào các bạn Thân gửi các bạn thông báo lịch học hè và lịch học trả nợ các môn năm học 2018-2019 (xem file đính kèm). Nếu có vướng mắc về lịch học ,SV liên hệ trực tiếp khu HUB (ô cửa số 5) để được hướng dẫn chi tiết. TL. Trưởng Phòng Đào tạo Lương Thị Tuyết Hoa Phụ trách học vụ Khoa TCKT

xem chi tiết

Lịch học GDTC Khóa 24 HK3 2018-201907/06/2019

Chào các bạn Thân gửi các bạn thông báo lịch học hè và lịch học trả nợ các môn năm học 2018-2019 (xem file đính kèm). Nếu có vướng mắc về lịch học ,SV liên hệ trực tiếp khu HUB (ô cửa số 5) để được hướng dẫn chi tiết. TL. Trưởng Phòng Đào tạo Lương Thị Tuyết Hoa Phụ trách học vụ Khoa TCKT

xem chi tiết
1 2 3