căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Ngành TCNH

Điểm thi LT môn GDQP Khóa 24 ngành TCNH09/04/2019

Điểm thi Lý thuyết môn GDQP Khóa 24 ngành TCNH

xem chi tiết

Điểm thi Tốt Nghiệp Đợt 1 Khóa 21 Ngành TCNH22/03/2019

VPK gửi Điểm thi Tốt Nghiệp Đợt 1 Khóa 21 Ngành Tài chính ngân hàng.

xem chi tiết

Điểm thi môn NLTK lần 1 K23TC và Học lại29/12/2018

VPK gửi điểm thi môn nguyên lý thống kê lần 1 khóa 23 ngành TCNH

xem chi tiết

Điểm thi Anh Văn 1 Lần 1_K24TCNH13/12/2018

Điểm thi Anh Văn 1 Lần 1 khóa 24 ngành TCNH

xem chi tiết

Điểm L1 môn NLCB CNMLN1 Khóa 24_TCNH10/12/2018

VPK gửi lại các bạn điểm tổng hợp môn Những NLCB của CNMLN1. Đề nghị tất cả sinh viên kiểm tra lại điểm thành phần của mình và phản hồi nếu có sai sót. VPK TCKT

xem chi tiết

Điểm L2 môn KẾ TOÁN QT lớp HL10/09/2018

Lần 2 học kỳ hè năm học 2017-2018.

xem chi tiết

Điểm L2 môn THUẾ lớp HL (Ngành TCNH)05/09/2018

Lần 2 học kỳ hè năm học 2017-2018.

xem chi tiết

Điểm TH môn KẾ TOÁN QT lớp HL28/08/2018

Lần 1 học kỳ hè năm học 2017-2018.

xem chi tiết

Điểm TH môn ĐẠI CƯƠNG VỀ BẢO HIỂM & QTRR lớp HL25/08/2018

Lần 1 học kỳ hè năm học 2017-2018.

xem chi tiết

Điểm TH môn TÀI CHÍNH QUỐC TẾ lớp HL23/08/2018

Lần 1 học kỳ hè năm học 2017-2018.

xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10