căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Lịch thi

LT giữa kỳ HK1 NH 19-20 (còn cập nhật tiếp)11/10/2019

Chào các bạn Thân gửi các bạn lịch thi giữa kỳ từ ngày 14/10-24/10/2019 (xem file đính kèm) Lưu ý: Danh sách thi cô sẽ gửi bổ sung sau . Sinh viên thi giữa kỳ xong vẫn học bình thường theo thời khóa biểu. Cô Hoa

xem chi tiết

Lịch thi HK3 Lần 1,2 2018-201918/07/2019

Chào các bạn Thân gửi lại các bạn lịch thi lần 1 học hè các môn đợt 1 đã kế thúc (xem file đính kèm). Lưu ý: Đề nghị SV phải hoàn tất nợ học phí nếu không sẽ không được vào phòng thi. Cô Hoa

xem chi tiết

Lịch thi Học Lại Lần 1 - HK Hè 2018-201912/07/2019

Chào các bạn Thân gửi các bạn lịch thi lần 1 lớp học lại học kỳ hè năm học 2018-209 (xem file đính kèm). Lưu ý: Sv có mặt trước phòng thi 30 phút Lương Thị Tuyết Hoa Phụ trách học vụ Khoa TCKT

xem chi tiết

Lịch thi Học kỳ 3 Lần 1 (2018-2019)05/07/2019

Chào các bạn Thân gửi lại các bạn lịch thi lần 1 học kỳ 3 năm học 2018-2019 (xem file đính kèm) có điều chỉnh ngày thi môn Những NLCB của CNMLN2 Đề nghị SV cập nhật lại lịch thi và đi đúng ca thi Lương Thị Tuyết Hoa Phụ trách học vụ Khoa TCKT

xem chi tiết

Lịch thi Học Lại Lần 1 - HK2 2018-201903/05/2019

Phòng đào tạo gửi các bạn lịch thi lần 1 lớp học lại các môn đã kết thúc. Trân trọng. TL. Trưởng Phòng đào tạo Lương Thị Tuyết Hoa Phụ trách học vụ khoa TCKT

xem chi tiết

Lịch thi HK2 L2 18-19 (Các môn kết thúc sớm)30/04/2019

Chào các bạn Phòng Đào tạo gửi các bạn lịch thi lần 2 các môn kết thúc sớm. Trân trọng. TL. Trưởng Phòng Đào tạo Lương Thị Tuyết Hoa Phụ trách học vụ Khoa TCKT

xem chi tiết

Lịch thi HK2 L1 năm học 2018-201927/04/2019

Phòng đào tạo gửi các bạn lịch thi HK2 năm học 2018-2019. Lưu ý: Đề nghị tất cả sinh viên có mặt trước phòng thi 30 phút. Trân trọng. TL. Trưởng Phòng đào tạo Lương Thị Tuyết Hoa Phụ trách học vụ khoa TCKT

xem chi tiết

Lịch thi THCB Khóa 24 HK2 L1 18-1925/04/2019

Chào các bạn Phòng Đào tạo gửi các bạn lịch thi phòng máy môn tin học cơ bản. Trân trọng. TL. Trưởng Phòng Đào tạo Lương Thị Tuyết Hoa

xem chi tiết

Danh sách dự thi tốt nghiêp K21 Ngành TCNH14/03/2019

Chào các bạn VPK gửi các bạn danh sách sinh viên dự thi tốt nghiệp đợt 1 của khóa 21 ngày 16/3/2019 (xem file đính kèm). Lưu ý: - Đề nghị tất cả sinh viên kiểm tra thông tin cá nhân và phản hồi nếu có sai sót. Sinh viên có mặt trước phòng thi 30 phút Mang theo thẻ SV hoặc CMND khi đi thi. VPK TCKT

xem chi tiết

Danh sách dự thi tốt nghiêp K21 Ngành Kế toán14/03/2019

Chào các bạn VPK gửi các bạn danh sách sinh viên dự thi tốt nghiệp đợt 1 của khóa 21 ngày 16/3/2019 (xem file đính kèm). Lưu ý: - Đề nghị tất cả sinh viên kiểm tra thông tin cá nhân và phản hồi nếu có sai sót. Sinh viên có mặt trước phòng thi 30 phút Mang theo thẻ SV hoặc CMND khi đi thi. VPK TCKT

xem chi tiết
1 2 3 4 5 6