căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Khác

DS thi TTTC&DCTC HK1 L1 NH 19-2007/12/2019

Chào các bạn Thân gửi các bạn danh sách phòng thi môn Thị trường tài chính và các định chế tài chính ngày 07.12.2019 (xem file đính kèm). Lưu ý: Sv kiểm tra lại danh sách và gửi mail phản hồi nếu có sai sót. Lương Thị Tuyết Hoa Phụ trách học vụ

xem chi tiết

DS thi Đai cương về quản trị HK1 L1_NH19-2007/12/2019

Chào các bạn Thân gửi các bạn danh sách phòng thi môn Đại cương về quản trị ngày 07.12.2019 (xem file đính kèm). Lưu ý: Sv kiểm tra lại danh sách và gửi mail phản hồi nếu có sai sót. Lương Thị Tuyết Hoa Phụ trách học vụ

xem chi tiết

DS thi Quản trị CP HK1 L1 NH1-2007/12/2019

Chào các bạn Thân gửi các bạn danh sách phòng thi môn Quản trị chi phí ngày 07.12.2019 (xem file đính kèm). Lưu ý: Sv kiểm tra lại danh sách và gửi mail phản hồi nếu có sai sót. Lương Thị Tuyết Hoa Phụ trách học vụ

xem chi tiết

DS thi Kế toán quản trị 2 HK1 L1 NH19-2007/12/2019

Chào các bạn Thân gửi các bạn danh sách phòng thi môn F2 kế toán quản trị 1 (xem file đính kèm). Lưu ý: Sv kiểm tra lại danh sách và gửi mail phản hồi nếu có sai sót. Lương Thị Tuyết Hoa Phụ trách học vụ

xem chi tiết

Thi TN các môn Lý luận chính trị đợt 2 Khóa 2114/04/2019

Chào các bạn VPK gửi các bạn thông báo thời gian đăng ký và thi lại tốt nghiệp các môn Lý luận chính trị, đợt 2, HK2, năm học 2018-2019 (xem file đính kèm). VPK TCKT

xem chi tiết

Thông báo mở lớp trả nợ của khóa 2121/03/2019

Khoa TCKT dự kiến kế hoạch mở lớp học trả nợ của khóa 21 cho Ngành TCNH và Kế toán.

xem chi tiết

Thông báo về tổ chức thi cải thiện đối với K2410/12/2018

Thông báo về tổ chức thi cải thiện đối với Khóa 24

xem chi tiết

Lịch học GDTC2 Khóa 2310/12/2018

Chào các bạn VPK gửi các bạn lịch học giáo dục thể chất 2 của khóa 23 (xem file đính kèm) Thời gian đăng ký: bắt đầu từ 19h00 ngày 11/12/2018 đến hết 24h00 ngày 13/12/2018. Địa chỉ đăng ký: online.vanlanguni.edu.vn hoặc từ cổng thông tin điện tử của Trường ĐH Văn Lang (chọn mục online: www.vanlanguni.edu.vn). VPK TCKT

xem chi tiết

Lịch học GDTC1 Khóa 2310/12/2018

Chào các bạn VPK gửi các bạn lịch học giáo dục thể chất 1 của khóa 23 Thời gian đăng ký: bắt đầu từ 19h00 ngày 11/12/2018 đến hết 24h00 ngày 13/12/2018. Địa chỉ đăng ký: online.vanlanguni.edu.vn hoặc từ cổng thông tin điện tử của Trường ĐH Văn Lang (chọn mục online: www.vanlanguni.edu.vn). VPK TCKT

xem chi tiết

Kế hoạch tổ chức ôn tập và thi tốt nghiệp Các môn Lý luận chính trị năm học 2018 - 201908/11/2018

Thông báo kế hoạch tổ chức ôn tập và thi tốt nghiệp Các môn Lý luận chính trị năm học 2018 - 2019 - Khóa 21

xem chi tiết
1 2 3 4 5 6