căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Kế hoạch học tập

Kế hoạch học tập năm học 2015 - 2016

Sinh viên bắt đầu học lại vào 7/9/2015.

Xem chi tiết

Kế hoạch tổ chức học kỳ hè năm học 2014-2015

Theo chỉ đạo của Hiệu trưởng về tổ chức Học kỳ hè năm học 2014 - 2015; Phòng Đào tạo kết hợp với Ban Khoa học cơ bản tổ chức cho sinh viên học lại các học phần thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương và các học phần cơ sở của khối ngành, theo kế hoạch sau:

Xem chi tiết

Kế hoạch học tập năm học 2014-2015

Ngày 8/9 sinh viên bắt đầu vào năm học 2014-2015

Xem chi tiết

Kế hoạch tổ chức học kỳ hè năm học 2013 – 2014

Căn cứ công văn số 126/2014/VL-ĐT ngày 28/5/2014 của Hiệu trưởng về việc tổ chức Học kỳ hè năm học 2013 - 2014, theo kết quả thống kê sinh viên nợ học phần; Phòng Đào tạo cùng Ban Khoa học cơ bản tổ chức cho sinh viên học lại các học phần thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương, cơ sở ngành của khối ngành

Xem chi tiết

Tổ chức học kỳ hè năm học 2013 - 2014

Theo Kế hoạch học tập năm học 2013-2014, học kỳ hè bắt đầu từ 30/6/2014 đến 30/8/2014

Xem chi tiết

Hướng dẫn cách học và cách đánh giá môn học Kế toán Mỹ

Tổng cộng trong khoá học sẽ có 4 bài tập nhóm với kiến thức trong mỗi bài tập nhóm là kiến thức tổng hợp của nhiều chương. Thông thườngcuối mỗi chương 4, 5, 9,10 sẽ có một bài tập nhóm để SV tổng hợp lại kiến thức. Đề bài của các nhóm là khác nhau, SV sẽ làm và nộp lại cho GV bằng file và bằng giấy theo đúng thời hạn đã quy định trên moodle. Mốc thời hạn được tính ...

Xem chi tiết
1 2 3