căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Đào tạo

Thông báo kiểm tra trình độ tin học cơ bản đầu vào đối với khóa 2411/08/2018

Thời gian kiểm tra: đợt 1 ngày 20/8/2018; đợt 2 dự kiến ngày 04/9/2018.

xem chi tiết

Lịch thi lần 2 học kỳ hè do PĐT tổ chức (Đợt 1)23/07/2018

Lần 2 học kỳ hè năm học 2017-2018.

xem chi tiết

Lịch thi lần 2 học kỳ 2 lớp Học lại18/06/2018

Cập nhật ngày 18/06/2018.

xem chi tiết

Lịch thi lần 2 học kỳ 2 ngành KẾ TOÁN18/06/2018

Cập nhật ngày 19/06/2018.

xem chi tiết

Lịch thi lần 2 học kỳ 2 ngành TCNH18/06/2018

Cập nhật ngày 20/06/2018.

xem chi tiết

Thông báo tổ chức học kỳ hè NH 2017-2018.18/06/2018

Học phần lý thuyết: 190.000 đồng/1 đơn vị học trình, 285.000 đồng/1 tín chỉ

xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18