căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Đào tạo

SV các khóa 20, 21, 22 thực học ngày 04/9/2017.

K20, K21, K22: thực học ngày 04/9/2017; K23: thực học ngày 11/9/2017.

xem chi tiết

Danh sách thi TỐT NGHIỆP đợt 2

Học kỳ 2 năm học 2016 - 2017.

xem chi tiết

Tổ chức thi lại tốt nghiệp đợt 2 ngành Kế toán

Thời gian thi lúc 07h30 ngày 14/06/2017, thứ Tư.

xem chi tiết

Tổ chức thi lại TN các môn Lý luận chính trị

Phòng Đào tạo thông báo việc tổ chức cho sinh viên khóa 19 trở về trước thi lại các môn Lý luận chính trị.

xem chi tiết

Danh sách thi TỐT NGHIỆP đợt 1

Học kỳ 2 năm học 2016 - 2017.

xem chi tiết

Thi tốt nghiệp đợt 1

Khoa Kế toán – Kiểm toán thông báo việc tổ chức cho sinh viên từ khóa 19 trở về trước thi lại tốt nghiệp

xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18