căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Đào tạo

Danh sách sinh viên nợ TN các môn LL Chính trị10/10/2017

Đăng ký thi lại tại Phòng Đào tạo cơ sở 1 – 45 Nguyễn Khắc Nhu, Q.1.

xem chi tiết

Tổ chức thi lại TN Các môn lý luận chính trị10/10/2017

Thời gian thi: lúc 08h00 ngày 22/10/2017 Chủ nhật

xem chi tiết

Danh sách thi TỐT NGHIỆP đợt 306/10/2017

Thi tại cơ sở 2.

xem chi tiết

Thông báo đăng ký học lại, học vượt học kỳ 112/09/2017

Thời gian đăng ký học lại/học vượt: từ 11/9/2017 đến hết ngày 29/9/2017. Sinh viên đăng ký học lại/ học vượt tại Phòng Đào tạo và đóng tiền tại Phòng Kế toán cơ sở 1.

xem chi tiết

Danh sách lớp khóa 23 ngành TCNH08/09/2017

Cập nhật 16 giờ 30, ngày 11/9/2017.

xem chi tiết

Danh sách lớp khóa 23 ngành Kế toán08/09/2017

Cập nhật 16 giờ 30, ngày 11/9/2017.

xem chi tiết

SV các khóa 20, 21, 22 thực học ngày 04/9/2017.23/08/2017

K20, K21, K22: thực học ngày 04/9/2017; K23: thực học ngày 11/9/2017.

xem chi tiết

Danh sách SV ngành TCNH được xét TN06/07/2017

Xét đợt 1 - tháng 7/2017.

xem chi tiết

Danh sách SV ngành KẾ TOÁN được xét TN 06/07/2017

Xét đợt 1 - tháng 7/2017.

xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18