căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Đào tạo

DS thi Tư duy phản biện HK1_L1 NH 19-2005/12/2019

Chào các bạn Thân gửi các bạn danh sách phòng thi môn tư duy phản biện thi ngày 05.12.2019. Lưu ý: Sv kiểm tra lại danh sách và gửi mail phản hồi nếu có sai sót SV có mặt trước phòng thi 30 phút Lương Thị Tuyết Hoa Phụ trách học vụ

xem chi tiết

DS thi PLĐC HK1 L1_K25TC02/12/2019

Chào các bạn Thân gửi các bạn danh sách phòng thi môn Pháp luật đại cương ngày 04.12.2019. Lưu ý: Sv kiểm tra lại danh sách và gửi mail phản hồi nếu có sai sót. SV có mặt trước phòng thi 30 phút Lương Thị Tuyết Hoa Phụ trách học vụ

xem chi tiết

DS thi PLĐC HK1 L1_K25KT02/12/2019

Chào các bạn Thân gửi các bạn danh sách phòng thi môn Pháp luật đại cương ngày 03.12.2019. Lưu ý: Sv kiểm tra lại danh sách và gửi mail phản hồi nếu có sai sót. SV có mặt trước phòng thi 30 phút Lương Thị Tuyết Hoa Phụ trách học vụ

xem chi tiết

Lich thi Anh văn 3,4,5,6,7 lớp học trả nợ02/12/2019

Chào các bạn Thân gửi các bạn lịch thi Anh văn 3,4,5,6,7 lớp học trả nợ và danh sách thi (Xem file đính kèm). Lương Thị Tuyết Hoa Phụ trách học vụ

xem chi tiết

TKB HK2 NH 19-20 K24KT02/12/2019

Chào các bạn Thân gửi các bạn thời khóa biểu khóa 24 HK2 năm học 2019-2020 Lương Thị Tuyết Hoa Phụ trách học vụ

xem chi tiết

DS thi Kiểm toán phần hành HK1_L1 NH 19-2002/12/2019

Chào các bạn Thân gửi các bạn danh sách phòng thi môn Kiểm toán phần hành ngày 05.12.2019. Lương Thị Tuyết Hoa Phụ trách học vụ

xem chi tiết

Lịch thi HK1 Lần 1 NH 19-20_Phòng máy02/12/2019

Thân gửi các bạn lịch thi cuối kỳ các môn học phòng máy SV kiểm tra và phản hồi nếu có vướng mắc. Cô Hoa

xem chi tiết

TB - Lịch Ôn và thi TN Các môn LLCT NH 19-2020/11/2019

Chào các bạn Thân gửi các bạn lịch ôn tập và thi tốt nghiệp các môn lý luận chính trị năm học 2019-2020. Lương Thị Tuyết Hoa Phụ trách học vụ

xem chi tiết

Lịch thi HK1 L1 NH 19-20 (các môn kết thúc sớm)15/11/2019

Chào các bạn Thân gửi các bạn lịch thi học kỳ 1 năm học 2019-2020 các môn kết thúc sớm đã bố trí phòng thi. (Danh sách phòng thi cô gửi mail thông báo sau) Lưu ý: Sv có mặt trước phòng thi 30 phút. SV mang theo thẻ SV hoặc CMND Lương Thị Tuyết Hoa Phụ trách học vụ

xem chi tiết

Thông báo đăng ký online Anh văn 1 khóa 2503/09/2019

Chào các bạn Thân gửi các bạn về thông báo đăng ký việc đăng ký anh văn 1 và kết quả kiểm tra anh văn (xem file đính kèm). Các bạn đọc kỹ thông báo về việc đăng ký Anh văn 1 và thực hiện đúng thời gian qui định. Các môn còn lại các bạn theo lớp hành chánh. Phòng Đào tạo Lương Thị Tuyết Hoa Phụ trách học vụ Khoa KTKT

xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18