căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Công tác sinh viên

Nhắc lại về việc xử lý Vi phạm Quy chế thi14/01/2019

VPK nhắc lại về việc xử lý Vi phạm quy chế thi

xem chi tiết

TB nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 201917/12/2018

Thông báo nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2019

xem chi tiết

Thư gửi sinh viên28/11/2018

Vài dòng gửi đến BCH Đoàn - Hội và toàn thể SV khoa TCKT,

xem chi tiết

KH thực hiện 14/11/2018

Chủ đề: " Sinh viên Văn lang vì Màu Xanh Văn Lang"

xem chi tiết

Thực hiện nội quy, tác phong và trang phục SV14/11/2018

Nhằm thực hiện nếp sống văn hóa, tuyên truyền và giáo dục định hướng cho sinh viên thực hiện văn hóa học đường Trường Đại học Văn Lang.

xem chi tiết

Danh sánh Học Bổng HK2 17-18 Ngành TCNH12/11/2018

Chào các em, Đã có học bổng HK2 Ngành Tài chính Ngânhàng năm học 2017 - 2018 Các em lên nhận tại VPK - LẦU 2, Tòa nhà L -V, ở CS3 nhé Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6. Phạm Thị Nga

xem chi tiết

Danh sánh Học Bổng HK2 17-18 Ngành Kế toán12/11/2018

Chào các em, Đã có học bổng HK2 Ngành Kế toán năm học 2017 - 2018 Các em lên nhận tại VPK - LẦU 2, Tòa nhà L -V, ở CS3 nhé Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6. Phạm Thị Nga

xem chi tiết

Danh sánh khen thưởng HK2 17-18 Ngành TCNH12/11/2018

Danh sách xét khen thưởng kết quả hoc tập HK2 năm học 2017-2018 Ngành TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG

xem chi tiết

Danh sánh khen thưởng HK2 17-18 Ngành Kế toán12/11/2018

Danh sách xét khen thưởng kết quả hoc tập HK2 năm học 2017-2018 Ngành KẾ TOÁN

xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13