căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Công tác sinh viên

Thực hiện Bảo hiểm y tế SV năm học 2016-2017

Sinh viên đang theo học tại Trường Đại học Văn Lang đều là đối tượng có trách nhiệm tham gia BHYT bắt buộc (ngoại trừ sinh viên đã tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác theo quy định của Luật bảo hiểm y tế).

Xem chi tiết

Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên khóa 19,20,21

Căn cứ các nội dung Hướng dẫn 3836/BGDĐT-CTHSSV về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân –học sinh, sinh viên” trong các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp năm học 2016-2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xem chi tiết

Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên khóa 22

Căn cứ các nội dung Hướng dẫn 3836/BGDĐT-CTHSSV về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – học sinh, sinh viên” trong các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp năm học 2016-2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xem chi tiết

Thông báo NHẬP HỌC năm học 2016 - 2017

Từ ngày 29/8/2016 sinh viên tham gia Tuần sinh hoạt Công dân đầu năm. Đề nghị sinh viên xem lịch cụ thể trên website của khoa KTKT hoặc trên email cá nhân của từng sinh viên.

Xem chi tiết

Thông báo hoạt động tại cơ sở 2 trong các ngày 12, 13, 14/7/2016

Trong đợt tuyển sinh ngày 12, 13, 14/7/2016 (thứ Ba, thứ Tư và thứ Năm) Hội đồng tuyển sinh sử dụng Cơ sở 2 để tổ chức thi tuyển. Để đảm bảo an toàn cho công tác tuyển sinh

Xem chi tiết

Danh sách khen thưởng K18 tốt nghiệp 6/2016

Khen thưởng về học tập và hoạt động.

Xem chi tiết

Danh sách số thứ tự và số ghế của Tân khoa

Lễ tốt nghiệp ngành Kế toán diễn ra sáng chủ nhật ngày 26/06/2016.

Xem chi tiết

Thông báo Lễ tốt nghiệp tháng 6/2016

Lễ tốt nghiệp được tổ chức chung cho toàn trường nên qui mô rất lớn, vì vậy, để buổi lễ được tiến hành suôn sẻ và trang trọng, khoa KTKT yêu cầu tất cả Tân khoa ngành kế toán thực hiện đầy đủ những qui định sau đây:

Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18