căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Công tác sinh viên

Danh sánh Học Bổng HK2 17-18 Ngành TCNH

Chào các em, Đã có học bổng HK2 Ngành Tài chính Ngânhàng năm học 2017 - 2018 Các em lên nhận tại VPK - LẦU 2, Tòa nhà L -V, ở CS3 nhé Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6. Phạm Thị Nga

Xem chi tiết

Danh sánh Học Bổng HK2 17-18 Ngành Kế toán

Chào các em, Đã có học bổng HK2 Ngành Kế toán năm học 2017 - 2018 Các em lên nhận tại VPK - LẦU 2, Tòa nhà L -V, ở CS3 nhé Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6. Phạm Thị Nga

Xem chi tiết

Danh sánh khen thưởng HK2 17-18 Ngành TCNH

Danh sách xét khen thưởng kết quả hoc tập HK2 năm học 2017-2018 Ngành TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG

Xem chi tiết

Danh sánh khen thưởng HK2 17-18 Ngành Kế toán

Danh sách xét khen thưởng kết quả hoc tập HK2 năm học 2017-2018 Ngành KẾ TOÁN

Xem chi tiết

Danh sách HỌC BỔNG học kỳ 1 ngành TCNH

Học bổng học kỳ 1 năm học 2017-2018.

Xem chi tiết

Danh sách HỌC BỔNG học kỳ 1 ngành Kế toán

Học bổng học kỳ 1 năm học 2017-2018.

Xem chi tiết

Cuộc thi "Sáng tạo khởi nghiệp cùng sinh Văn Lang năm 2018"

Giúp sinh viên áp dụng kiến thức học vào thực tiễn.

Xem chi tiết

Thông báo đóng học phí HK2 năm học 2017-2018

Từ ngày 08/01/2018 đến hết ngày 17/3/2018.

Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18