căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Công tác sinh viên

Lịch trực CVHT tư vấn cho SV ngành TCNH

Lịch trực của CVHT tư vấn cho sinh viên ngành TCNH

Xem chi tiết

Lịch trực CVHT tư vấn cho SV ngành Kế toán

Lịch trực của CVHT để tư vấn cho sinh viên ngành kế toán

Xem chi tiết

ĐIỂM RÈN LUYỆN HK 1 2018-2019

VPK Điểm rèn luyện HK 1 năm học 2018 - 2019. Sinh viên chưa nộp phiếu điểm rèn luyện thì nộp bổ sung tại VPK cho Cô Nga.

Xem chi tiết

Thông báo nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 3/2019

Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp

Xem chi tiết

Thông báo v/v đóng Học phí qua Ngân hàng

VPK khoa TCKT Thông báo v/v đóng Học phí qua Ngân hàng Theo thông báo 1087/ĐHVL-TB ngày 27/11/2018 về việc đóng học phí HK2 NH2018-2019 thì sau ngày 25/01/2019 sinh viên sẽ nộp học phí qua ngân hàng. Phòng kế toán xin hướng dẫn thêm một số hình thức đóng học phí qua ngân hàng để sinh viên có thể thuận tiện lựa chọn cách nộp. Nếu ...

Xem chi tiết

Miễn giảm học phí HK1 2018-2019

Miễn giảm học phí HK1 2018-2019

Xem chi tiết

Nhắc lại về việc xử lý Vi phạm Quy chế thi

VPK nhắc lại về việc xử lý Vi phạm quy chế thi

Xem chi tiết

TB nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2019

Thông báo nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2019

Xem chi tiết

Thư gửi sinh viên

Vài dòng gửi đến BCH Đoàn - Hội và toàn thể SV khoa TCKT,

Xem chi tiết

KH thực hiện

Chủ đề: " Sinh viên Văn lang vì Màu Xanh Văn Lang"

Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18