căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Thuế

Công tác phí

Thông tư 91/2005/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2005 Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí. Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2007 Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội ...

Download tại đây

CV 4064/TCT: Giải đáp vướng mắc chung về gia hạn nộp thuế TNDN.

Công văn 4064/TCT-CS, ngày 15/11/2012: V/v gia hạn nộp thuế theo Thông tư số 83/2012/TT-BTC Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong thời gian vừa qua, Tổng cục Thuế nhận được công văn của một số Cục Thuế đề nghị giải đáp vướng mắc chung về gia hạn nộp thuế theo Nghị ...

Download tại đây

TT 199 /2012/TT-BTC Hướng dẫn lựa chọn lại phương án hưởng ưu đãi thuế do cam kết WTO

Thông tư 199 /2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ về việc chuyển đổi ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện ưu đãi về tỷ lệ xuất khẩu ...

Download tại đây

Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 07 năm 2012

Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 07 năm 2012 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số ...

Download tại đây
1 2