căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Bài viết GVCH

ky yeu hoi thao 7.2020 bia quyen

Đào tạo cử nhân kế toán thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 tại trường Đại học Văn Lang08/07/2020

Đào tạo cử nhân kế toán thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 tại trường Đại học Văn Lang

xem chi tiết
khanh bia ky 2 t6  2020

Tác động của môi trường ERP đến việc tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp logistics TP. Hồ Chí Minh08/07/2020

Tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong môi trường hệ thống hoạch định nguồn nhân lực (ERP) là “chìa khoá”quan trọng để tồn tại và cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0. Bằng phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, nghiên cứu xác định mức độ tác động của các nhân tố thuộc môi trường ERP đến việc tổ chức hệ thống thông tin kế ...

xem chi tiết
như hoa   kỷ yếu huflit 06.2020 bia

Xu hướng tuyển dụng trong ngành kế toán hiện nay19/06/2020

Xu hướng tuyển dụng trong ngành kế toán hiện nay

xem chi tiết
thu huyền   kỷ yếu huflit 06.2020 bia

Cơ hội và rủi ro nghề nghiệp của của nhân kinh tế trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc19/06/2020

Cơ hội và rủi ro nghề nghiệp của của nhân kinh tế trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc

xem chi tiết
c lan htksnb bia

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các trường Đại học ngoài dân lập19/06/2020

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các trường Đại học ngoài dân lập

xem chi tiết
xu huong hoi tu bia

Xu hướng hội tụ giữa kế toán tài chính với kế toán quản trị và giải pháp cho Việt Nam12/06/2020

Quá trình hội tụ kế toán quốc tế ngày càng được các tổ chức quốc tế về kế toán cũng như các quốc gia quan tâm đẩy mạnh. Nhiều quốc gia đã chủ động và tích cực tham gia hoạt động kế toán bằng việc áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IAS/IFRS). Một quốc gia đang phát triển như Việt Nam không thể đứng ngoài xu hướng này, tuy nhiên, viễn cảnh kế toán quốc tế từ ...

xem chi tiết
tạ duy khánh   htkh bia

Khoảng cách kỳ vọng trên báo cáo kiểm toán: trường hợp nghiên cứu tại TP.HCM12/06/2020

Nghiên cứu này nhằm mục đích kiểm tra xem có sự khác biệt trong cách hiểu giữa các kiểm toán viên (KTV) và hai nhóm người sử dụng về những thông điệp được truyền tải trên báo cáo kiểm toán (BCKT) và từ đó có thể đưa ra các kiến nghị cần thiết giúp loại bỏ hoặc thu hẹp khoảng cách này nhằm mục đích nâng cao vai trò và giá trị của BCKT đối với người sử dụng. Bằng việc ...

xem chi tiết
hoi thao kh bia

Mối quan hệ giữa triển khai thành công hệ thống hoạch định nguốn nhân lực doanh nghiệp, thực hành kế toán quản trị và hiệu quả doanh nghiệp02/06/2020

Mối quan hệ giữa triển khai thành công hệ thống hoạch định nguốn nhân lực doanh nghiệp, thực hành kế toán quản trị và hiệu quả doanh nghiệp

xem chi tiết
ky yeu isbn khoa bhiem ldxh bia

Mô hình hệ thống hưu trí thế giới và định phướng phát triển mô hình hệ thống hưu trí Việt Nam02/06/2020

Các cụm từ như “lương hưu”, “an sinh xã hội cho người già”, “Quỹ hưu trí”… hẳn không còn xa lạ đối với tất cả chúng ta. Tuy nhiên vấn đề là lương hưu có được như thế nào, các vấn đề về an sinh xã hội cho người già được thực hiện như thế nào… tất cả câu trả lời đều thông qua quỹ hưu trí mà cụ thể là thông qua các chính sách bảo hiểm của quỹ hưu trí. Do đó để giúpngười ...

xem chi tiết
biakyyeu lna&ptth 2019

Nâng cao chất lượng đào tạo Kế toán kiểm toán trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.002/06/2020

Nâng cao chất lượng đào tạo Kế toán kiểm toán trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8