căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Chương trình đào tạo

cay chuong trinh dao tao3 1

Cây chương trình đào tạo13/04/2013

Sơ đồ cốt lõi và sơ đồ cây chương trình đào tạo.

xem chi tiết
dt1

Chương trình đào tạo13/04/2013

Ngành kế toán đào tạo Cử nhân kinh tế có hiểu biết về chính trị, có phẩm chất nhân văn, có đạo đức và ý chí, có khả năng tự học và sáng tạo, có năng lực về chuyên môn, nắm vững những kiến thức cơ bản về khối ngành kinh tế - quản trị kinh doanh, có những kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính kế toán, phân tích kinh doanh; có khả năng sử dụng ngoại ngữ và tin ...

xem chi tiết