căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Các bộ môn

logokhoa

Giới thiệu bộ môn Nguyên lý kế toán05/05/2013

Bộ môn Nguyên Lý Kế Toán thuộc Khoa Kế toán – Kiểm toán được phân công giảng dạy 2 môn học là Nguyên lý kế toán và Kế toán Quốc tế (Kế toán Mỹ) cho sinh viên khối ngành kinh tế. Đây là những môn học cơ sở ngành rất quan trọng làm nền tảng kiến thức vững vàng để sinh viên tiếp tục học vào các môn chuyên ngành sau này. Chính vì vậy mà công tác nghiên cứu khoa học và ...

xem chi tiết
dai hoc van lang vuon den mot tam cao moi 2

Lịch trực Cố vấn học tập ngành Kế toán04/04/2019

VPK gửi lịch trực và phân công của CVHT tư vấn cho ngành kê toán

xem chi tiết
dai hoc van lang vuon den mot tam cao moi 2

Lịch trực Cố vấn học tập ngành TCNH04/04/2019

VPK gửi lịch trực và phân công nhiêm vụ tư vấn cho sinh viên các khóa ngành TCNH

xem chi tiết
index

Lịch trực GVCH học kỳ 1 năm học 2016 - 201703/03/2017

Khoa KTKT thông báo lịch trực chuyên môn học kỳ II năm học 2016 - 2017 của giảng viên cơ hữu. Nhằm giúp sinh viên thuận tiện trong việc liên hệ với các thầy cô bộ môn để giải đáp thắc mắc.

xem chi tiết
van lang khai giang 9 2015 img 0307

Lịch trực GVCH học kỳ 1 năm học 2016 - 201716/09/2016

Khoa KTKT thông báo lịch trực chuyên môn học kỳ I năm học 2016 - 2017 của giảng viên cơ hữu. Nhằm giúp sinh viên thuận tiện trong việc liên hệ với các thầy cô bộ môn để giải đáp thắc mắc.

xem chi tiết
lt

Lịch trực GVCH học kỳ 1 năm học 2015 - 201609/09/2015

Khoa KTKT thông báo lịch trực chuyên môn học kỳ I năm học 2015 - 2016 của giảng viên cơ hữu. Nhằm giúp sinh viên thuận tiện trong việc liên hệ với các thầy cô bộ môn để giải đáp thắc mắc.

xem chi tiết
nguyen ly ke toan 2012.417x621.w.b

Hướng dẫn cách học và cách đánh giá môn học Nguyên lý kế toán04/09/2013

Đầu mỗi buổi học sẽ nêu ra những chủ đề cần thảo luận. Mỗi nhóm sẽ đươc giảng viên chọn ngẫu nhiên để giải quyết từng vấn đề đặt ra đầu mỗi buổi học. Sau khi 2 đến 3 nhóm trình bày và bổ sung thì GV tóm tắt nội dung và giải đáp thắc mắc cũng như những vấn đề còn chưa rõ đề tài đó. Cứ như vậy sẽ giải đáp các vấn đề đã đặt ra đầu buổi. Tiêu chí đánh giá cho phần thảo ...

xem chi tiết
ke toan my 2010

Hướng dẫn cách học và đánh giá môn học Kế toán mỹ04/09/2013

Tổng cộng trong khoá học sẽ có 4 bài tập nhóm với kiến thức trong mỗi bài tập nhóm là kiến thức tổng hợp của nhiều chương. Thông thườngcuối mỗi chương 4, 5, 9,10 sẽ có một bài tập nhóm để SV tổng hợp lại kiến thức. Đề bài của các nhóm là khác nhau, SV sẽ làm và nộp lại cho GV bằng file và bằng giấy theo đúng thời hạn đã quy định trên moodle. Mốc thời hạn được tính ...

xem chi tiết
logokhoa

Giới thiệu Bộ môn Kế toán quản trị17/05/2013

Bộ môn Kế toán quản trị thuộc Khoa Kế toán – Kiểm toán được phân công giảng dạy các môn học: Kế toán quản trị; Kế toán chi phí; Phân tích báo cáo tài chính cho sinh viên khối ngành kinh tế. đây là những môn học chuyên ngành sâu, có tính phức tạp và kiến thức tổng hợp của nhiều môn học khác. Do đó đòi hỏi những người phụ trách giải dạy phải có kinh nghiệm và có chuyên ...

xem chi tiết
logokhoa

Giới thiệu bộ môn Kiểm toán16/05/2013

Bộ môn Kiểm toán thuộc Khoa Kế toán – Kiểm toán được phân công giảng dạy các học phần Kiểm toán 1 và 2 cho sinh viên khối ngành kinh tế. Đây là môn học chuyên ngành quan trọng nhằm giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về nghề Kiểm toán. Kiểm toán là nghề đòi hỏi phải có chuyên môn, nghiệp vụ, và đạo đức nghề nghiệp rất cao, do đó Bộ môn rất ý thức trong ...

xem chi tiết
1 2