căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Định hướng nghề nghiệp

timthumb.php

Nghề kế toán, kiểm toán trong kinh tế thị trường, mở cửa và hội nhập

Việt Nam đang trong tiến trình đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và sâu sắc nền kinh tế, xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần đa sở hữu, vận hành theo cơ chế thị trường, mở cửa và hội nhập. Cùng với sự đổi mới kinh tế, hệ thống kế toán Việt Nam đã và đang cải cách sâu sắc, triệt để tường bước tiếp cận và hòa nhập với nguyên tắc, thông lệ, chuẩn mực phổ biến trên thế giới. ...

Xem chi tiết
1 2