căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Hợp tác quốc tế

logo lcci intro

Chương trình đào tạo LCCI

Chương trình đào tạo LCCI về Kế toán Quốc tế được tổ chức tại khoa Kế toán – Kiểm toán, trường ĐH Văn Lang cho cả 3 cấp độ:

Xem chi tiết
avatar lcci

Giới thiệu về chương trình hợp tác LCCI

Trường ĐH Văn Lang bắt đầu tiếp cận chương trình LCCI vào năm 2006 thông qua Trung tâm Brainbox Việt Nam. Trong giai đoạn đó, nền kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng tốt và hội nhập quốc tế sâu rộng, đã tạo ra những cơ hội việc làm rất tốt ở các công ty đa quốc gia, nhưng đồng thời cũng đòi hỏi một lực lượng lao động có đủ năng lực và trình độ để đáp ứng những yêu cầu ...

Xem chi tiết
1 2