căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Học thuật

bd diep moiquanhelamphat 1 110718

Mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế Việt Nam: Nghiên cứu giai đoạn 2001-201711/07/2018

Bài viết nghiên cứu mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế Việt Nam.

xem chi tiết
cd bv phantichdatieuchi 1 110718

Vận dụng phương pháp phân tích đa tiêu chí phục vụ cho ra quyết định11/07/2018

Phương pháp phân tích đa tiêu chí (AHP - Analytic Hierarchy Proccess) là một trong những phương pháp phân tích định lượng hữu hiệu, phục vụ cho việc ra quyết định trong quản trị hiện tại.

xem chi tiết
bv homestay 1 110718

Vận dụng mô hình Binary Logistics để đo lường xác suất khách du lịch chọn dịch vụ homestay tại Đà Lạt11/07/2018

Bài viết xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn dịch vụ homestay ở Đà Lạt, từ đó đo lường xác suất du khách chọn dịch vụ này tại đây.

xem chi tiết
bia phung phuoc 040518

Tác động của hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp đến lợi ích công tác kế toán của các doanh nghiệp19/06/2018

Mục tiêu của bài viết này, nhằm xác định và đo lường các nhân tố thuộc hệ thống hoạch định nguồn nhân lực (EFP)

xem chi tiết
bv tv vu 1 190618

Measuring the probability to choose Accounting as a major in VietNam19/06/2018

The objective of this paper is to investigate the influential factors affecting university and college students' decision to choose Accounting as a major.

xem chi tiết
bia phung phuoc 040518

Thái độ hoài nghi nghề nghiệp của kiểm toán viên04/05/2018

Khi nhu cầu kiểm toán ngày càng cao, càng nhiều doanh nghiệp kiểm toán ra đời thì chất lượng kiểm toán ngày càng được quan tâm, Một trong những yếu tố góp phần quan trọng tạo nên chất lượng kiểm toán, là thái độ hoài nghi nghề nghiệp của kiểm toán viên.

xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20