căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Học thuật

research 2

Effects of Corruption on Economic Growth - Empirical Study of Asia Countries23/08/2017

The paper is to analyze the impact of corruption on economic growth by using data of 19 Asian countries in the period of 2004-2015 with DGMM data processing techniques and quantile regression. The study results show the corruption is a hindrance to economic growth of those Asian countries. In addition, economic growth is impacted by different levels of the corruption ...

xem chi tiết
index

The Relationship between Foreign Direct Investment, Trade and Economic Growth in Vietnam03/08/2017

Trade balance improvement and Foreign Direct Investment (FDI) encouragement to promote economic growth are the most crucial issues which the Vietnam government has paid much attention. The empirical analysis of relationships between FDI, trade and economic growth of Vietnam should be firstly done. Time-series data from 1990 to 2015 in Vietnam, and Vector Error ...

xem chi tiết
ijaems.com

Determinants of Corporate Disclosure in Financial Statements: Evidence from Vietnamese Listed Firms10/07/2017

Using data of listed firms on Hochiminh Stock Exchange, the study examines determinants of corporate disclosure in financial statements. In line with the literature, the findingsshow that firm size, the use of financial leverage and the presence of supervision board have a positive influence on corporate disclosure. Furthermore, auditing firm (whether a Big4 or not) ...

xem chi tiết
ppcanban bia 300617

Phương pháp thẻ điểm cân bằng trong Quản trị doanh nghiệp30/06/2017

Thẻ điểm cân bằng là một trong những phương pháp quản trị hiện đại và là công cụ được vận dụng nhiều trong các tổ chức khi xây dựng chiến lược hoạt động trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ.

xem chi tiết
trangbia hocthuat 190117

Giới thiệu IFRS vào chương trình đạo tạo ngành kế toán của các trường ĐH VN07/03/2017

Trong 10 năm gần đây, các IFRS đã và đang áp dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Chúng tôi đã tiến hành khảo sát 140 quốc gia, trong đó có 116 quôc gia và hầu hết các doanh nghiệp nội địa họ yêu cầu áp dụng toàn bộ IFRS.

xem chi tiết
accounting

Các bút toán điều chỉnh07/03/2017

"Chu trình kế toán" là một cách tiếp cận có giá trị thực tiễn đối với công tác kế toán hiện nay. Dựa trên những thông lệ quốc tế và những nghiên cứu đã công bố, bài viết này đi sâu phân tích một bước trong chu trình kế toán, đó là bước thực hiện các "Bút toán điều chỉnh".

xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17