căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Học thuật

tvtkxd bia

Các nhân tố tác động đến tổ chức công tác kế toán của các DNNVV trong ngành tư vấn thiết kế xây dựng trên địa bàn TP.HCM17/08/2019

Các nhân tố tác động đến tổ chức công tác kế toán của các DNNVV trong ngành tư vấn thiết kế xây dựng trên địa bàn TP.HCM

xem chi tiết

Nghiên cứu các nhân tố tác động đến tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong môi trường ERP tại các DN Logistics TP.HCM17/08/2019

Nghiên cứu các nhân tố tác động đến tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong môi trường ERP tại các DN Logistics TP.HCM

xem chi tiết
cks bia

Giải pháp nâng cao chất lượng nhân viên Tài chính Kế toán17/08/2019

Giải pháp nâng cao chất lượng nhân viên Tài chính Kế toán

xem chi tiết
cks bia

Kế toán quản trị trong doanh nghiệp Du Lịch17/08/2019

Kế toán quản trị trong doanh nghiệp Du Lịch

xem chi tiết
bia thang 7 2019 01

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ Chứ ký số11/08/2019

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ Chứ ký số

xem chi tiết
tdcn hv bia1 100819

Tác động công nghệ, nguồn nhân lực đến tăng trưởng tại các ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán Việt Nam 10/08/2019

Sử dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất tổng quát (GLS) trên mẫu dữ liệu bảng của 30 ngân hàng thương mại và 71 công ty chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2010 − 2017, nghiên cứu phát hiện tác động chi phối của nguồn nhân lực chất lượng cao đến công nghệ chuyên sâu tại các ngân hàng thương mại trong mối quan hệ giữa công nghệ và tăng trưởng doanh nghiệp. Trong khi ...

xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20