căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Học thuật

hoi thao kh bia

Mối quan hệ giữa triển khai thành công hệ thống hoạch định nguốn nhân lực doanh nghiệp, thực hành kế toán quản trị và hiệu quả doanh nghiệp

Mối quan hệ giữa triển khai thành công hệ thống hoạch định nguốn nhân lực doanh nghiệp, thực hành kế toán quản trị và hiệu quả doanh nghiệp

xem chi tiết
ky yeu isbn khoa bhiem ldxh bia

Mô hình hệ thống hưu trí thế giới và định phướng phát triển mô hình hệ thống hưu trí Việt Nam

Các cụm từ như “lương hưu”, “an sinh xã hội cho người già”, “Quỹ hưu trí”… hẳn không còn xa lạ đối với tất cả chúng ta. Tuy nhiên vấn đề là lương hưu có được như thế nào, các vấn đề về an sinh xã hội cho người già được thực hiện như thế nào… tất cả câu trả lời đều thông qua quỹ hưu trí mà cụ thể là thông qua các chính sách bảo hiểm của quỹ hưu trí. Do đó để giúpngười ...

xem chi tiết
biakyyeu lna&ptth 2019

Nâng cao chất lượng đào tạo Kế toán kiểm toán trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

Nâng cao chất lượng đào tạo Kế toán kiểm toán trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

xem chi tiết
kyyeuhoithao   n quyên bia

Tác động của công nghiệp 4.0 đến nhân lực ngành Kế toán

Bài báo này đánh giá, phân tích sự tác động của khoa học - kỹ thuật đến xu hướng dịch chuyển các nguồn lực kế toán trong thời kỳ “Công nghiệp 4.0”. Nghiên cứu thực hiện trên nguồn nhân lực đã được đào tạo ở hầu hết các bậc như trung cấp, cao đẳng và đại học tại thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời nghiên cứu cũng nêu ra một số khó khăn, vấn đề và hướng giải quyết đối với ...

xem chi tiết
moodle system bia so 34

Ứng dụng hệ thống Moodle trong giảng dạy Đại học ở Việt Nam

Mục tiêu của bài viết là phân tích thực trạng của việc ứng dụng hệ thống Moodle trong phương pháp giảng dạy E-learning tại các trường đại học (ĐH) trên thế giới cũng như ở Việt Nam, qua đó làm rõ những lợi ích của hệ thống Moodle đóng góp cho giáo dục, tần suất sử dụng hệ thống Moodle của giảng viên, sinh viên thông qua việc tổng hợp một số các nghiên cứu trước có ...

xem chi tiết
kiem toan dieu tra bia

Phân tích lợi ích từ ứng dụng ERP cho các trường Đại học

Hệ thống ERP ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động cho các trường đại học. Với kỳ vọng cải thiện được quy trình quản lý, việc triển khai ERP đang là vấn đề được phần lớn các trường đại học Việt Nam quan tâm. Bài viết sẽ đóng góp một phần nhỏ trong việc tìm ra giải pháp quản lý thích hợp cho các trường đại học ...

xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20