căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Học thuật

khanh bia ky 2 t6  2020

Tác động của môi trường ERP đến việc tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp logistics TP. Hồ Chí Minh

Tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong môi trường hệ thống hoạch định nguồn nhân lực (ERP) là “chìa khoá”quan trọng để tồn tại và cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0. Bằng phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, nghiên cứu xác định mức độ tác động của các nhân tố thuộc môi trường ERP đến việc tổ chức hệ thống thông tin kế ...

xem chi tiết
như hoa   kỷ yếu huflit 06.2020 bia

Xu hướng tuyển dụng trong ngành kế toán hiện nay

Xu hướng tuyển dụng trong ngành kế toán hiện nay

xem chi tiết
thu huyền   kỷ yếu huflit 06.2020 bia

Cơ hội và rủi ro nghề nghiệp của của nhân kinh tế trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc

Cơ hội và rủi ro nghề nghiệp của của nhân kinh tế trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc

xem chi tiết
c lan htksnb bia

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các trường Đại học ngoài dân lập

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các trường Đại học ngoài dân lập

xem chi tiết
xu huong hoi tu bia

Xu hướng hội tụ giữa kế toán tài chính với kế toán quản trị và giải pháp cho Việt Nam

Quá trình hội tụ kế toán quốc tế ngày càng được các tổ chức quốc tế về kế toán cũng như các quốc gia quan tâm đẩy mạnh. Nhiều quốc gia đã chủ động và tích cực tham gia hoạt động kế toán bằng việc áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IAS/IFRS). Một quốc gia đang phát triển như Việt Nam không thể đứng ngoài xu hướng này, tuy nhiên, viễn cảnh kế toán quốc tế từ ...

xem chi tiết
tạ duy khánh   htkh bia

Khoảng cách kỳ vọng trên báo cáo kiểm toán: trường hợp nghiên cứu tại TP.HCM

Nghiên cứu này nhằm mục đích kiểm tra xem có sự khác biệt trong cách hiểu giữa các kiểm toán viên (KTV) và hai nhóm người sử dụng về những thông điệp được truyền tải trên báo cáo kiểm toán (BCKT) và từ đó có thể đưa ra các kiến nghị cần thiết giúp loại bỏ hoặc thu hẹp khoảng cách này nhằm mục đích nâng cao vai trò và giá trị của BCKT đối với người sử dụng. Bằng việc ...

xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20