căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Học thuật

logokhoa

So sánh TT 203/2009/TT-BTC và TT45/2013/TT-BTC về khấu hao TSCĐ

Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ tài Chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao Tài sản cố định đã ra đời thay thế cho Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Thông tư 45 có hiệu lực từ ngày 10/6/2013 và có nhiều điểm mới cũng như nhiều điểm ...

xem chi tiết
ke toan doanh nghiep

Làm thế nào để làm phần thực hành

Phần thực hành là một phần thu nhỏ các tài liệu kế toán liên quan đến một công ty. Mục đích của việc này là tạo cho bạn cơ hội để luyện tập dựa trên sổ sách kế toán của một công ty giả thuyết nào đó, áp dụng những gì đã học được trong sách giáo khoa và bài giảng của giáo viên.

xem chi tiết
chuyensan1

Làm thế nào để giải quyết các vấn đề Kế toán

Giải quyết là phương tiện để tìm hoặc cung cấp một câu trả lời hoặc một lời giải thích thoả đáng cho một vấn đề. Cách giải quyết một vấn đề, cho dù là với kế toán hay bất kỳ một hệ thống có kỷ luật nào khác, nó bao hàm nhiều thứ hơn là “ có câu trả lời” . Đây là điều mà hầu hết mọi người đều tìm kiếm, nhưng những bước mở đầu khác nhau cũng dẫn đến cách giải quyết ...

xem chi tiết
chuyensan2

Làm thế nào để học Kế toán

Học ở đây được định nghĩa giống như một người nào đó chuyên tâm vào việc học. Mục đích của việc học kế toán là phải hiểu được sách giáo khoa và những kiến thức chuyên môn của kế toán cộng với kinh nghiệm cần thiết để thành công trong lĩnh vực kế toán chuyên nghiệp.

xem chi tiết
anhdaidien

Chuẩn mực Kế toán quốc tế về nông nghiệp...

Tháng 12/2000, Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB) ban hành chuẩn mực kế toán số 41 – Nông nghiệp, chuẩn mực này chính thức được áp dụng vào tháng 1/2003. Đây là một chuẩn mực kế toán mới và chưa có chuẩn mực kế toán Việt Nam tương ứng, mặc dù nước ta là một nước nông nghiệp. Trong bài báo này chúng ta sẽ tìm hiểu tóm tắt về chuẩn mực kế toán quốc tế về nông ...

xem chi tiết
sodok phuong

Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt

Bên cạnh việc xác định cấu trúc vốn tối ưu, quản lý vốn luân chuyển là một vấn đề rất được quan tâm trong tài chính doanh nghiệp vì nó có mối liên hệ mật thiết với khả năng sinh lợi, rủi ro và giá trị công ty. Quản trị vốn lưu động là quản trị các tài sản ngắn hạn chủ yếu của công ty, bao gồm các khoản mục phải thu khách hàng, hàng tồn kho và tiền mặt. Các nghiên cứu ...

xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20