căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Học thuật

timthumbca5ipqos (2)

Chương trình đào tạo đặc biệt của Khoa KTKT

Xuất phát từ thực tế tại Việt Nam về nhiệm vụ đào tạo sinh viên giữa các trường đại học và các doanh nghiệp là hầu như không có mối quan hệ ràng buộc để đảm bảo khi một sinh viên ra trường vừa được trang bị kiến thức lý thuyết cơ bản từ các trường đại học, vừa có kỹ năng làm việc thực tế khi được thực tập tại các doanh nghiệp. Vấn đề này đã được đưa ra thảo luận tại ...

xem chi tiết
130312 toan cau hoa

Lợi thế tương đối và vốn con người trong bối cảnh toàn cầu hóa

Bài viết mô tả lợi thế tương đối được sử dụng để phân công lao động quốc tế trong toàn cầu hóa về kinh tế hiện nay. Mục đích của sự mô tả là đánh giá tầm quan trọng của việc tích lũy vốn con người ở các nước đang phát triển trong bối cảnh toàn cầu như thế. Trên cơ sở đó, bài viết cho rằng ở các nước đang phát triển, tích lũy nhiều vốn con người ngày càng kém quan ...

xem chi tiết
baivietngan

Từ thị trường hiệu quả đến tài chính hành vi

Trong những năm 1970, lý thuyết thị trường hiệu quả đã vươn tới đỉnh cao của mình và được xem như là tư tưởng có ảnh hưởng chi phối đến giới học thuật. Vào thời điểm đó, sự xuất hiện lần đầu tiên của thuyết kỳ vọng hợp lý đã mở ra cuộc cách mạng trong các học thuyết kinh tế và đã trở thành tâm điểm của sự chú ý nhờ vào ý tưởng cho rằng giá cả các loại tài sản mang ...

xem chi tiết
75

Tài khoản điều chỉnh

Tài khoản và hệ thống tài khoản kế toán là công cụ để thu thập những thông tin cần thiết từ các số liệu trên chứng từ kế toán và xử lý chúng để lập các BCTC nhằm cung cấp những thông tin kế toán theo nhu cầu của người sử dụng. Cách sử dụng tài khoản trong kế toán như thế nào đều có các nguyên tắc cụ thể. Bài viết này sẽ giới thiệu về các nguyên tắc chung của tài khoản ...

xem chi tiết
qt bv avatar

Quản trị sự thay đổi trong tổ chức

Thế kỷ 21 là thời đại của sự thay đổi, việc bùng nổ công nghệ thông tin và viễn thông, môi trường hoạt động thay đổi nhanh chóng, cạnh tranh mỗi ngày một gia tăng buộc các nhà quản trị phải hướng đến sự thay đổi. Bất kỳ một tổ chức nào cũng mong muốn sản phẩm, dịch vụ của mình cung cấp ra thị trường được chấp nhận và có khả năng cạnh tranh cao với các sản phẩm cùng ...

xem chi tiết
clb1406

Giới thiệu hoạt động của CLB Accounting & Me (A&M)

Buổi lễ ra mắt CLB tại Hội trường C001, Cơ sở 2 vào chiều ngày 11/10/2009, kết hợp tổ chức buổi Hội thảo định hướng nghề nghiệp với chủ đề “Đường đến thành công” do công ty FTMS Global Việt Nam trình bày.

xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20