căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Học thuật

sodok phuong

Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt05/06/2013

Bên cạnh việc xác định cấu trúc vốn tối ưu, quản lý vốn luân chuyển là một vấn đề rất được quan tâm trong tài chính doanh nghiệp vì nó có mối liên hệ mật thiết với khả năng sinh lợi, rủi ro và giá trị công ty. Quản trị vốn lưu động là quản trị các tài sản ngắn hạn chủ yếu của công ty, bao gồm các khoản mục phải thu khách hàng, hàng tồn kho và tiền mặt. Các nghiên cứu ...

xem chi tiết
thue yphuong1

Cải cách hệ thống chính sách thuế Việt Nam05/06/2013

Thuế là một công cụ tài chính vô cùng quan trọng, gắn liền với sự tồn tại và phát triển của nhà nước. Đánh thuế không đơn thuần để tạo ngân sách chính phủ mà còn mang nhiều ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị và xã hội. Một hệ thống thuế hữu hiệu không chỉ củng cố nguồn lực tài chính công, kích thích tăng trưởng kinh tế của quốc gia mà còn góp phần tăng cường khả ...

xem chi tiết
dollar2 small

Lời kết của ban tư vấn VACPA về chênh lệch tỷ giá và hạch toán chênh lệch tỷ giá23/05/2013

Phải nói, Thông tư 179 ra đời đã giải quyết được phần lớn những vướng mắc xung quanh vấn đề xử lý chênh lệch tỷ giá. Từ các vấn đề đã được các bạn trao đổi trên Website VACPA liên quan đến chênh lệch tỷ giá hối đoái, Ban Tư vấn VACPA xin kết lại một số điểm như sau:

xem chi tiết
xuat hien yeu to phan hoa dong tien

Bàn về chênh lệch tỷ giá hối đoái và xử lý chênh lệch tỷ giá - Thực tế và quy định17/05/2013

Vấn đề ghi nhận, đánh giá, xử lý và hạch toán các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái (CLTG) luôn là vấn đề phức tạp và cũng nảy sinh nhiều vướng mắc từ văn bản pháp lý đến áp dụng thực tế trong nhiều năm gần đây. Đặc biệt là Thông tư 201/2009/TT - BTC ngày 15/10/2009 (Thông tư 201) về hướng dẫn xử lý CLTG áp dụng trong doanh nghiệp đã có sự mâu thuẫn với quy định của ...

xem chi tiết
timthumb.php

Sự khác biệt giữa Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC và Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC17/05/2013

Sự khác nhau cơ bản giữa Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC và Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC được thể hiện trong những nội dung chủ yếu dưới đây:

xem chi tiết
dscf0365

Kết quả cuộc thi học bổng FTMS chấp cánh ước mơ 201307/05/2013

Kết quả cuộc thi học bổng FTMS chấp cánh ước mơ 2013, được tổ chức cho các bạn sinh viên theo học khối nghành kế toán kiểm toán, tài chính tại Trường ĐH Văn Lang ngày 06 tháng 4 năm 2013, cuộc thi quy tụ 136 bạn tham dự và đã chọn ra được 8 bạn sinh viên tiểu biểu.

xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17