căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Học thuật

accounting

Các bút toán điều chỉnh

"Chu trình kế toán" là một cách tiếp cận có giá trị thực tiễn đối với công tác kế toán hiện nay. Dựa trên những thông lệ quốc tế và những nghiên cứu đã công bố, bài viết này đi sâu phân tích một bước trong chu trình kế toán, đó là bước thực hiện các "Bút toán điều chỉnh".

xem chi tiết
timthumb.php

Phương pháp học đại học của sinh viên ở nước ngoài

Năm 2013, cũng như bao học sinh THPT khác ở Việt Nam, tôi cũng đăng ký và dự thi đại học. Khi làm hồ sơ dự thi, rất nhiều người trong gia đình và người quen đều phản đối khi tôi chỉ dành nguyện vọng 1 của cả hai khối thi cho trường ĐHDL Văn Lang mà không chọn một trường công lập nào đó. Và họ đã rất tiếc cho tôi khi điểm thi của tôi hoàn toàn đủ để vào trường đại học ...

xem chi tiết
trangbia hocthuat 190117

Áp dung IFRS ở các nước và kinh nghiệm cho Việt Nam

Trong xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu, hầu như các nước đều đã áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (International Financial Reporting Standards –IFRS) để lập và trình bày báo cáo tài chính. Trong khi các nước trên thế giới đã áp dụng IFRS từ năm 2005, Việt Nam vẫn đang trong quá trình xem xét cách thức áp dụng IFRS cho phù hợp bối cảnh nền kinh tế thị trường ...

xem chi tiết
timthumb.php

Xác định và đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến chất lượng TT KT trình bày trên BCTC

Thông tin kế toán (TTKT) đóng một vai trò hết sức quan trọng, đối với việc ra quyết định kinh tế của những người sử dụng Báo cáo tài chính (BCTC), đặc biệt là những nhà đầu tư.

xem chi tiết
timthumb.php

Thiết kế thang đo những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn ngành kế toán

Mục tiêu của bài viết, là thiết kế thang đo cho các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chon ngành kế toán của SV, HS (SVHS), những người bắt đầu phải lựa chọn ngành học ở bậc cao đẳng, đại học (ĐH).

xem chi tiết
ncd hoithao 2016

Thay đổi giáo trình Nguyên lý kế toán

Bài viết này khái quát các mốc đổi mới có tính lịch sử về Chế độ kế toán Việt Nam theo việc ban hành và thực hiện các văn bản pháp quy trong lĩnh vực kế toán. Nội dung chính của bài viết tập trung vào phân tích một số nội dung trong giáo trình môn Nguyên lý kế toán thông qua phân tích các hạn chế về cách tiếp cận, quan điểm và cả về lý luận, khái niệm, thuật ngữ của ...

xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21