căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Học thuật

index

The Relationship between Foreign Direct Investment, Trade and Economic Growth in Vietnam

Trade balance improvement and Foreign Direct Investment (FDI) encouragement to promote economic growth are the most crucial issues which the Vietnam government has paid much attention. The empirical analysis of relationships between FDI, trade and economic growth of Vietnam should be firstly done. Time-series data from 1990 to 2015 in Vietnam, and Vector Error ...

xem chi tiết
ijaems.com

Determinants of Corporate Disclosure in Financial Statements: Evidence from Vietnamese Listed Firms

Using data of listed firms on Hochiminh Stock Exchange, the study examines determinants of corporate disclosure in financial statements. In line with the literature, the findingsshow that firm size, the use of financial leverage and the presence of supervision board have a positive influence on corporate disclosure. Furthermore, auditing firm (whether a Big4 or not) ...

xem chi tiết
ppcanban bia 300617

Phương pháp thẻ điểm cân bằng trong Quản trị doanh nghiệp

Thẻ điểm cân bằng là một trong những phương pháp quản trị hiện đại và là công cụ được vận dụng nhiều trong các tổ chức khi xây dựng chiến lược hoạt động trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ.

xem chi tiết
trangbia hocthuat 190117

Giới thiệu IFRS vào chương trình đạo tạo ngành kế toán của các trường ĐH VN

Trong 10 năm gần đây, các IFRS đã và đang áp dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Chúng tôi đã tiến hành khảo sát 140 quốc gia, trong đó có 116 quôc gia và hầu hết các doanh nghiệp nội địa họ yêu cầu áp dụng toàn bộ IFRS.

xem chi tiết
accounting

Các bút toán điều chỉnh

"Chu trình kế toán" là một cách tiếp cận có giá trị thực tiễn đối với công tác kế toán hiện nay. Dựa trên những thông lệ quốc tế và những nghiên cứu đã công bố, bài viết này đi sâu phân tích một bước trong chu trình kế toán, đó là bước thực hiện các "Bút toán điều chỉnh".

xem chi tiết
timthumb.php

Phương pháp học đại học của sinh viên ở nước ngoài

Năm 2013, cũng như bao học sinh THPT khác ở Việt Nam, tôi cũng đăng ký và dự thi đại học. Khi làm hồ sơ dự thi, rất nhiều người trong gia đình và người quen đều phản đối khi tôi chỉ dành nguyện vọng 1 của cả hai khối thi cho trường ĐHDL Văn Lang mà không chọn một trường công lập nào đó. Và họ đã rất tiếc cho tôi khi điểm thi của tôi hoàn toàn đủ để vào trường đại học ...

xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20