căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Học thuật

timthumb.php

Phương pháp học đại học của sinh viên ở nước ngoài22/02/2017

Năm 2013, cũng như bao học sinh THPT khác ở Việt Nam, tôi cũng đăng ký và dự thi đại học. Khi làm hồ sơ dự thi, rất nhiều người trong gia đình và người quen đều phản đối khi tôi chỉ dành nguyện vọng 1 của cả hai khối thi cho trường ĐHDL Văn Lang mà không chọn một trường công lập nào đó. Và họ đã rất tiếc cho tôi khi điểm thi của tôi hoàn toàn đủ để vào trường đại học ...

xem chi tiết
trangbia hocthuat 190117

Áp dung IFRS ở các nước và kinh nghiệm cho Việt Nam18/02/2017

Trong xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu, hầu như các nước đều đã áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (International Financial Reporting Standards –IFRS) để lập và trình bày báo cáo tài chính. Trong khi các nước trên thế giới đã áp dụng IFRS từ năm 2005, Việt Nam vẫn đang trong quá trình xem xét cách thức áp dụng IFRS cho phù hợp bối cảnh nền kinh tế thị trường ...

xem chi tiết
timthumb.php

Xác định và đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến chất lượng TT KT trình bày trên BCTC18/02/2017

Thông tin kế toán (TTKT) đóng một vai trò hết sức quan trọng, đối với việc ra quyết định kinh tế của những người sử dụng Báo cáo tài chính (BCTC), đặc biệt là những nhà đầu tư.

xem chi tiết
timthumb.php

Thiết kế thang đo những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn ngành kế toán18/02/2017

Mục tiêu của bài viết, là thiết kế thang đo cho các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chon ngành kế toán của SV, HS (SVHS), những người bắt đầu phải lựa chọn ngành học ở bậc cao đẳng, đại học (ĐH).

xem chi tiết
ncd hoithao 2016

Thay đổi giáo trình Nguyên lý kế toán18/02/2017

Bài viết này khái quát các mốc đổi mới có tính lịch sử về Chế độ kế toán Việt Nam theo việc ban hành và thực hiện các văn bản pháp quy trong lĩnh vực kế toán. Nội dung chính của bài viết tập trung vào phân tích một số nội dung trong giáo trình môn Nguyên lý kế toán thông qua phân tích các hạn chế về cách tiếp cận, quan điểm và cả về lý luận, khái niệm, thuật ngữ của ...

xem chi tiết
nhanto cd

Những nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của SV đối với chất lượng hoạt động ĐT của khoa KTKT trường ĐH Văn Lang18/02/2017

Xác định và đo lường những nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng hoạt động đào tạo của Khoa Kế toán - Kiểm toán Trường Đại học Văn Lang, bài viết phân tích chất lượng hoạt động đào tạo của khoa theo mức độ hài lòng của sinh viên.

xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17